Qui som

Qui som

Acció Solidària i Logística és una associació civil fundada l'any 1999, que es fonamenta en el seu voluntariat, sense ànim de lucre i amb la finalitat de proporcionar suport tècnic, formatiu i logístic a organitzacions i comunitats de països en vies de desenvolupament.

Aspectes legals

  • ASL està inscrita en el registre d’associacions i en el registre d’ONGD’s de la Generalitat de Catalunya. També està inscrita en el registre de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional
  • ASL és membre de ple dret de Lafede.cat (Federació d'Organitzacions per la Justicia Global).

Què fem?

  • Projectes de rehabilitació i construcció d’infraestructures sanitàries i educatives.
  • Projectes relacionats amb l'abastiment d'aigua i la seguretat alimentària.
  • Aportació d'eines i material tècnic, formació i col·laboració a cossos de bombers de països en vies de desenvolupament.
  • Actuacions d'emergència en grans catàstrofes en les seves diverses fases.
  • Atenció i suport logístic i sanitari a camps de desplaçats. 
  • Campanyes de sensibilització i activitats de difusió. 

Informació fiscal

D'acord amb la llei 49/2002 d'Incentius Fiscals al Mecenatge, es podrà desgravar el 75% pels primers 150 euros donats. A partir d'aquest import, les donacions seran deduïbles al 30 o al 35% si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant com a mínim tres anys a la mateixa entitat per un import igual o superior.

 

Donacions

TRANSFERÈNCIES

ASL EREC
ES56 0182 0207 8402 0186 4116

 

PAYPAL

 

DESGRAVAR

 

 

Ens ajudes a ajudar?

Amb la teva aportació podem seguir endavant

Col·labora