Escull la pàgina
Simulacre USAR de l’EREC

Simulacre USAR de l’EREC

Primer Simulacre USAR de l’EREC conjuntament amb la canina d’ANGPS.

Diumenge 5 de Maig, es va realitzar el primer simulacre de recerca i rescat en estructures col·lapsades de l’equip EREC. En ell es va simular una activació de dos equips lleugers EREC per a una actuació en fase de rescat poques hores després d’un terratrèmol.
A primera hora del matí es va rebre l’avís de l’incident i es va activar l’equip de seguiment anomenat EREC24, els seus membres de guàrdia es van desplaçar a la nostra seu social i es va començar a monitoritzar la situació mitjançant VOSSOC. En poc temps es va rebre petició d’ajut internacional degut a la gran magnitud del terratrèmol i es va procedir a activar els diferents procediments: logística, sanitari i activació dels diferents voluntaris.
A les poques hores ja hi teníem dos equips lleugers configurats per a un trasllat immediat a la zona 0 de Voltraguistan (país fictici) i tot el material preparat per a la seva expatriació. Un cop els voluntaris van anar arribant al punt de trobada, allà mateix es van fer les revisions mèdiques, el control de documentació i la revisió d’EPIs (equips de protecció individual). Un cop passats aquets tràmits es van desplaçar els dos equips a l’aeroport de sortida, on es van trobar amb els guies canins de l’ANGPS i finalment van embarcar tots plegats a l’avió.
A l’arribada a l’aeroport de destí es va passar pel RDC corresponent i se’ls va assignar una zona de treball conjunta als dos equips, un conjunt d’indústries i habitatges propers a un riu.
Arribats a la zona designada es va procedir al muntatge de la base d’operacions, al mateix temps que els caps d’equip passaven per el UCC on se’ls informava que a la zona s’havia fet un ASR-1 i s’havien delimitat les zones. Així se li assigna una zona a cada equip i se li encomana de realitzar un ASR-2 i passar la informació obtinguda en aquesta segona inspecció.
Els dos equips envien un petit grup a realitzar l’ASR-2 a la vegada que s’acaba de muntar la base d’operacions, es delimiten els worksites, es marquen perills i es fa la classificació estructural.
Un cop acabat l’ASR-2 es procedeix a realitzar la recerca de víctimes dels worksites que indica el UCC. Gràcies a l’efectiva feina dels gossos i guies canins s’arriben a trobar 6 víctimes vives que són rescatades amb major o menor dificultat. Per a poder dur els rescats a terme es realitzen diferents apuntalaments d’elements inestables, moviments de càrregues, perforacions en estructures i rescats verticals. Totes les víctimes son ateses des del primer minut per els nostres infermers, rebent la millor atenció sanitària possible fins a la transferència de les víctimes als serveis sanitaris adients.
Finalitzades les tasques encomanades per el UCC, es passa a la fase de desmobilització retornant a l’aeroport local i des d’allà de nou cap a casa i un cop aquí s’inicia la fase de post-missió (recepció material, revisions mèdiques, dbriefings psicològics, informes d’actuació, etc.).
Els organitzadors es feliciten per el bon desenvolupament del simulacre, s’ha treballat molt bé, la coordinació entre EREC i ANGPS ha sigut molt bona, i ambdues entitats queden molt contentes de la feina feta. Es detecten punts de millora en els que es comença a treballar de seguida, s’acaba de firmar el conveni de col·laboració entre l’EREC i els guies canins de l’ANGPS i en breus un cop tots aquests petits aspectes quedin lligats, l’EREC passarà a ser operatiu en fase rescat.
Seguim.

Jornades de pràctiques a Gavà

Jornades de pràctiques a Gavà

Els dies 26 i 27 de juny es van realitzar les segones jornades anuals de pràctiques a Gavà

El mati del 26 es va fer una sessió teòrica per integrar conceptes USAR generals i de seguretat i per assimilar els protocols d’activació. Després d’això, ens vam dirigir al camp de maniobres que tenim a Gavà. En aquestes jornades es tracta de posar en pràctica els coneixements dels membres de l’equip de rescat i sobretot trobar-nos per treballar junts i fer equip. Aquestes jornades anuals són un requisit indispensable per tots els voluntaris de l’equip de Rescat que vulguin poder ser expatriats en cas d’una intervenció a un terratrèmol.

En aquesta edició hi han participat 12 membres de l’equip EREC i dos binomis de la unitat canina (guia i gos). En les nostres sortides de rescat, sempre intentarem disposar d’aquest binomi, ja que fan una gran tasca de forma àgil i eficaç. També han participat com a supervisors de les maniobres dos membres de la comissió de logística i dos membres de la comissió de formació.

Les jornades han constat del muntatge del nostre camp de treball, repàs de material i diferents maniobres. La primera maniobra ha sigut realitzar un ASR2 del nostre camp, i tot seguit una recerca superficial amb binomi caní i extracció amb passa camilles de la víctima. La segona ha sigut nocturna, realitzant un moviment de càrregues amb una víctima atrapada. La pràctica del segon dia ha consistit en realitzar una ASR3 en un work side previament marcat, utilitzant el binomi caní i crida i escolta. S’ha realitzat una extracció de la víctima en una planta menys 1 i sortint per la segona planta.

Un cop més, les jornades han servit per fer equip i repassar i practicar els conceptes i maniobres imprescindibles per estar a punt per intervenir en qualsevol moment.