Escull la pàgina

Gràcies per la teva ajuda

“LA SOLIDARITAT ÉS LA TENDRESA DELS POBLES”

Gioconda Belli