Casa de parts de Djilacomoune


Senegal

Millora de l’atenció maternoinfantil a la població de Djilacomoune i rodalies

El projecte pretén reduir els elevats índex de morbiditat i mortalitat maternoinfantil d’aquesta regió mitjançant la creació d’un espai anomenat “Casa de Parts”, on les dones rebran una atenció de qualitat abans, durant i després del part, i també serà un espai dedicat a la formació en temes de prevenció i promoció de l’educació sexual i reproductiva, així com en temes de maternitat, puerperi i criança.

Actualment, ja es disposa d’un edifici per a aquest objectiu, al qual falta realitzar alguns acabats, la instal·lació elèctrica i sistema d’aigua. Així mateix, caldria equipar-lo amb materials sanitaris i els equips pertinents. A la població de Djilacomoune hi ha dues llevadores que actualment atenen els parts, i en la resta de les 12 poblacions properes hi ha 1 llevadora per poblat, però no tenen formació i disposen d’escassos recursos i equipaments per una òptima atenció al part.

El projecte contribuirà a la millora formativa d’aquestes llevadores, amb major equipament i materials, per tal de millorar l’atenció abans, durant i després del part. D’altra banda, per tal d’enfortir l’empoderament de les dones, es realitzarà una formació sobre temes de salut sexual i reproductiva, planificació familiar, maternitat, postpart i criança enfocat a grups de dones de la comunitat que tindran un paper “d’agents de salut”. Tindran un format de tallers teòrics i pràctics i s’elaboraran els materials didàctics de manera que siguin un referent per a aquest tipus de projecte, i es puguin utilitzar a les rèpliques de les formacions que les pròpies agents de salut formades realitzaran a les seves pròpies comunitats.