93 660 79 62 info@asl.ong
Inclusió i equitat per als infants amb discapacitat i trastorns en l’aprenentatge als municipis de Potrerillos, Villanueva i Pimienta

Projecte

El projecte pretén afavorir el compliment de drets de les persones amb discapacitat i trastorns severs d’aprenentatge, mitjançant la millora de les condicions socioeducatives dels usuaris i usuàries del Centro Intercomunitario Municipal de Atención a Personas con Discapacidad (CISM).

Per aconseguir-ho, hem dividit el projecte en dues fases:

1ª fase: Reforç del servei de psicologia i de l’àrea de treball social, ampliació del servei de reforç pedagògic, millora de la gestió i administració del centre, adequació de l’àrea on impartir teràpia física i de l’àrea de llenguatge i audició, i creació d’una sala d’usuaris i usuàries polivalent.

2ª fase: Potenciació de la formació ocupacional per a joves i adolescents amb discapacitat (tallers de fusteria, costura, soldadura i fleca i pastisseria). Creació d’una sala per exposició i vendes dels treballs realitzats i una altra aula per treballar l’adaptació escolar i el programa multisensorial.

Amb l’ampliació del centre, l’objectiu és el de respondre a una demanda reiterada de la comunitat i de les famílies d’usuaris i usuàries, ja que el CISM és l’única entitat que ofereix aquest tipus d’atenció en tota la zona.

L’ampliació i millora de l’espai és el mitjà necessari per poder assolir l’objectiu real: ampliar-ne els serveis i horaris, ja que serà possible oferir més tallers ocupacionals i disposar d’àrees pròpies que actualment no tenen.

El projecte s’ha vist recentment complementat amb una formació oferida per dues persones voluntàries que van viatjar al terreny durant els mesos de febrer i març per avaluar i oferir una formació en matèria d’inclusió i equitat per a nens amb alguna mena de discapacitat.

El CIS rep el suport dels Ajuntaments de Potrerillos, Villanueva i Pimienta. Aquests tres municipis s’han compromès a garantir el manteniment i la vigilància del CIS per tal de donar sostenibilitat al projecte, i a seguir garantint el transport dels infants i joves a les noves instal·lacions.

Els ajuntaments, a més, han col·laborat aportant els terrenys on s’ubica el CIS així com blocs per a la construcció de l’edifici i maquinària necessària per a la construcció (Ajuntament de Potrerillos), material d’oficina (Ajuntament de Villanueva) i materials de construcció (Ajuntament de Pimienta).

AJUNTAMENTS I ENTITATS FINANÇADORES

  Ajuntament de L’Hopistalet – 5.308,17 euros (2018)

   Fundació Roviralta – 4.000,00 euros (2018)

  Ajuntament de Sant Cugat – 7.003,30 euros (2018)

   Ajuntament d’Abrera – 5.166,67 euros (2018)

   Ajuntament de Sant Pere de Ribes – 5.994,03 euros (2019)

   Ajuntament de Sant Joan Despí – 7.500,00 (2019)

                 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat – 8.280,00 euros (2019)

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial