Escull la pàgina

Primer Simulacre USAR de l’EREC conjuntament amb la canina d’ANGPS.

Diumenge 5 de Maig, es va realitzar el primer simulacre de recerca i rescat en estructures col·lapsades de l’equip EREC. En ell es va simular una activació de dos equips lleugers EREC per a una actuació en fase de rescat poques hores després d’un terratrèmol.
A primera hora del matí es va rebre l’avís de l’incident i es va activar l’equip de seguiment anomenat EREC24, els seus membres de guàrdia es van desplaçar a la nostra seu social i es va començar a monitoritzar la situació mitjançant VOSSOC. En poc temps es va rebre petició d’ajut internacional degut a la gran magnitud del terratrèmol i es va procedir a activar els diferents procediments: logística, sanitari i activació dels diferents voluntaris.
A les poques hores ja hi teníem dos equips lleugers configurats per a un trasllat immediat a la zona 0 de Voltraguistan (país fictici) i tot el material preparat per a la seva expatriació. Un cop els voluntaris van anar arribant al punt de trobada, allà mateix es van fer les revisions mèdiques, el control de documentació i la revisió d’EPIs (equips de protecció individual). Un cop passats aquets tràmits es van desplaçar els dos equips a l’aeroport de sortida, on es van trobar amb els guies canins de l’ANGPS i finalment van embarcar tots plegats a l’avió.
A l’arribada a l’aeroport de destí es va passar pel RDC corresponent i se’ls va assignar una zona de treball conjunta als dos equips, un conjunt d’indústries i habitatges propers a un riu.
Arribats a la zona designada es va procedir al muntatge de la base d’operacions, al mateix temps que els caps d’equip passaven per el UCC on se’ls informava que a la zona s’havia fet un ASR-1 i s’havien delimitat les zones. Així se li assigna una zona a cada equip i se li encomana de realitzar un ASR-2 i passar la informació obtinguda en aquesta segona inspecció.
Els dos equips envien un petit grup a realitzar l’ASR-2 a la vegada que s’acaba de muntar la base d’operacions, es delimiten els worksites, es marquen perills i es fa la classificació estructural.
Un cop acabat l’ASR-2 es procedeix a realitzar la recerca de víctimes dels worksites que indica el UCC. Gràcies a l’efectiva feina dels gossos i guies canins s’arriben a trobar 6 víctimes vives que són rescatades amb major o menor dificultat. Per a poder dur els rescats a terme es realitzen diferents apuntalaments d’elements inestables, moviments de càrregues, perforacions en estructures i rescats verticals. Totes les víctimes son ateses des del primer minut per els nostres infermers, rebent la millor atenció sanitària possible fins a la transferència de les víctimes als serveis sanitaris adients.
Finalitzades les tasques encomanades per el UCC, es passa a la fase de desmobilització retornant a l’aeroport local i des d’allà de nou cap a casa i un cop aquí s’inicia la fase de post-missió (recepció material, revisions mèdiques, dbriefings psicològics, informes d’actuació, etc.).
Els organitzadors es feliciten per el bon desenvolupament del simulacre, s’ha treballat molt bé, la coordinació entre EREC i ANGPS ha sigut molt bona, i ambdues entitats queden molt contentes de la feina feta. Es detecten punts de millora en els que es comença a treballar de seguida, s’acaba de firmar el conveni de col·laboració entre l’EREC i els guies canins de l’ANGPS i en breus un cop tots aquests petits aspectes quedin lligats, l’EREC passarà a ser operatiu en fase rescat.
Seguim.