Equip de Rescat en Emergències Catalunya

 

El 2010 dins d'Acció Solidària i Logística neix l'EREC, l'Equip de Rescat en Emergències de Catalunya format i preparat especialment per donar resposta a emergències i grans catàstrofes que puguin tenir lloc tant a nivell nacional com internacional.

L'equip humà de l'EREC està composat majoritàriament de professionals del món de les emergències, tot i que està obert a totes aquelles persones amb ganes de formar-se en aquest àmbit i s'identifiquin amb la tasca principal de l'EREC d'oferir suport i estructura logística en situacions d’emergència.

L'objectiu d'aquest projecte és el de constituir un equip humà que garanteixi una resposta eficaç i immediata davant les necessitats de rescat i col·laboració que genera una emergència internacional. Es crea l’equip amb la intenció de poder ser mobilitzats en un termini mínim de temps, i en el supòsit de sinistres a gran escala.

Es pretén desenvolupar tasques com:

  • Tasques de recerca i rescat en grans catàstrofes, especialment terratrèmols. 
  • Assistència, suport logístic i sanitari en camps de persones desplaçades o refugiades.
  • Adquisició de material específic per atendre les diferents fases d'una emergència.
  • Formació del voluntariat.
  • Realització de simulacres i pràctiques.
  • Activitats de sensibilització i difusió.

El funcionament de l'EREC està finançat per una banda pels seus propis membres, que aporten una quota anual, i per altra banda dels fons propis de la nostra associació. També es pretén que part de les despeses que generi l'EREC, tant pel seu funcionament intern com per les seves actuacions, siguin cobertes en part per les administracions públiques i empreses privades. En aquest sentit ASL està sempre oberta a totes aquelles empreses que puguin estar interessades en patrocinar el nostre equip EREC.

Donacions

TRANSFERÈNCIES

ASL EREC
ES56 0182 0207 8402 0186 4116

 

PAYPAL

 

DESGRAVAR

 

 

Ens ajudes a ajudar?

Amb la teva aportació podem seguir endavant

Col·labora