ETS UNA EMPRESA?

 

Cada cop són més les empreses que s’impliquen en projectes de cooperació i solidaritat que tenen per objectiu millorar les condicions de vida de milers de persones o bé atendre situacions d’emergència i catàstrofes. La col·laboració entre entitats de la societat civil, com les empreses i les ONG, té un potencial molt important d’intervenir eficaçment en aquestes situacions. Per això des d’ASL convidem a col·laborar activament amb nosaltres a aquelles empreses compromeses amb la realitat que ens envolta. Que projectes de cooperació i d’emergències puguin tirar endavant depèn en bona mesura del treball conjunt entre entitats civils com ASL i les empreses. Plegats podem fer que milers de persones millorin les seves condicions de vida. Perquè fer un món una mica millor està completament a les nostres mans.

COM COL·LABORAR

Les empreses tenen dues maneres de col·laborar amb nosaltres: