Organització

Com ens organitzem?

ASL està composta per una assemblea de socis, una junta directiva escollida per l’assemblea i comissions de treball que s’encarreguen de planificar, coordinar i executar els nostres projectes.

Els voluntaris d’ASL tenen un perfil de soci amb un grau de vinculació i compromís més elevat fruit de les necessitats específiques d’un equip d’intervenció en emergències.

Organigrama organitzaió

Socis

Dades sels socis

JUNTA DIRECTIVA

Agustí Pallarès

President

Bomber. Membre fundador d’ASL

Joan Mora

Vicepresident

Bomber. Soci d’ASL des de l’any 2005

Eva Brescó

Secretària

Politòloga. Sòcia d’ASL des de l’any 2016

Raül Rubio

Tresorer

Informàtic. Soci d’ASL des de l’any 2003

Joan Carles Mompel

Vocal

Bomber. Membre fundador d’ASL

Gemma Garcia

Vocal

Professora jubilada. Sòcia d’ASL des de 2011

EQUIP

Per tal de donar suport en el dia a dia de l’ONG, així com a l’execució sobre el terreny dels diferents projectes d’ASL, comptem amb un equip de professionals contractats:

Joaquim Armengol

Tècnic de Comunicació

Graduat en relacions internacionals. Treballant a ASL des de 2021.

Diana Calderón

Tècnica de projectes a Hondures

Graduada en Administració i Direcció d’Empreses. Treballant a ASL des de 2008.

Helena Conesa

Tècnica de projectes

Graduada en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge. Treballant a ASL des de 2023.

Adama Diémé

Tècnic de projectes a Senegal

Graduat en Economia Familiar i Social. Treballant a ASL des de 2016.