Qui som

QUI SOM?

Acció solidària i logística (ASL): dissenyem i executem projectes de cooperació al desenvolupament amb la finalitat de proporcionar suport tècnic, formatiu i logístic a organitzacions, comunitats o iniciatives que treballin per a la justícia global, especialment en països en vies de desenvolupament. També realitzem intervencions en emergències.

ASL va néixer a l’entorn de Bombers de Barcelona i aquesta vinculació sempre ha estat un dels seus trets distintius, tant en la seva composició, com a l’hora de desenvolupar els seus projectes.

QUÈ FEM?

  • Projectes internacionals de rehabilitació i construcció d’infraestructures sanitàries i educatives.
  • Projectes relacionats amb l’abastiment d’aigua.
  • Aportem eines i material tècnic, formació i col•laboració a cossos de bombers de països en vies de desenvolupament.
  • Actuacions d’emergència en catàstrofes en qualsevol de les seves fases.
  • Intervenció en camps de refugiats.
  • Campanyes de sensibilització i difusió.

VISIÓ 

Sanitat, educació i seguretat són per nosaltres tres eixos bàsics que contribueixen de manera decisiva en el benestar d’una comunitat. Per això des dels seus inicis ASL ha centrat molts dels seus esforços en la construcció d’infraestructures sanitàries i educatives i en intervencions relacionades amb la protecció civil. La majoria de projectes s’han dut a terme a la província de Cortés, Hondures, on després d’anys de treball conjunt amb la població local (autoritats, veïns, pares, mestres, personal sanitari, metges, bombers) s’ha aconseguit una vinculació que permet la continuïtat de tots els nostres projectes.

VISIÓ 

Un altre gran objectiu d’ASL és la intervenció en emergències. El xoc brutal que suposa una gran catàstrofe o una gran emergència humanitària per a la població, requereix actuacions ràpides i concretes per rescatar les víctimes i garantir els serveis bàsics a la població afectada. Per això intervenim en el rescat en grans catàstrofes, suport logístic a camps de desplaçats, projectes de sanejament d’aigua i altres intervencions que com a ONG vinculada tan estretament a les emergències ens interpel•len de manera directa.

La nostra organització

ASL està composta per una assemblea de socis, una junta directiva escollida per l’assemblea i comissions de treball que s’encarreguen de planificar, coordinar i executar els nostres projectes.

La Junta i part dels nostres col·laboradors està composada per gent voluntària, amb més o menys experiència en el món de la col·laboració internacional, i per gent contractada, sense la qual la nostra tasca seria gairebé impossible.

Organigrama organitzaió

Socis

Dades sels socis

La Junta Directiva d’Acció Solidària i Logística

Agustí Pallarès Vaqué

President

Bomber. Membre fundador d’ASL

Joan Mora Navarro

Vicepresident

Bomber. Soci d’ASL des de l’any 2005

Eva Brescó Nebot

Secretària

Politòloga. Sòcia d’ASL des de l’any 2016

Raül Rubio Olmedo

Tresorer

Informàtic. Soci d’ASL des de l’any 2003

Joan Carles Mompel Serrano

Vocal

Bomber. Membre fundador d’ASL

Bernat Pratginestós Blasco

Vocal

Bomber. Soci d’ASL des de l’any 2010

Els membres de la Junta Directiva d’ASL no obtenen cap tipus de retribució econòmica per les tasques que realitzen a l’organització.