Escull la pàgina
Jornades de pràctiques a Gavà

Jornades de pràctiques a Gavà

Els dies 26 i 27 de juny es van realitzar les segones jornades anuals de pràctiques a Gavà

El mati del 26 es va fer una sessió teòrica per integrar conceptes USAR generals i de seguretat i per assimilar els protocols d’activació. Després d’això, ens vam dirigir al camp de maniobres que tenim a Gavà. En aquestes jornades es tracta de posar en pràctica els coneixements dels membres de l’equip de rescat i sobretot trobar-nos per treballar junts i fer equip. Aquestes jornades anuals són un requisit indispensable per tots els voluntaris de l’equip de Rescat que vulguin poder ser expatriats en cas d’una intervenció a un terratrèmol.

En aquesta edició hi han participat 12 membres de l’equip EREC i dos binomis de la unitat canina (guia i gos). En les nostres sortides de rescat, sempre intentarem disposar d’aquest binomi, ja que fan una gran tasca de forma àgil i eficaç. També han participat com a supervisors de les maniobres dos membres de la comissió de logística i dos membres de la comissió de formació.

Les jornades han constat del muntatge del nostre camp de treball, repàs de material i diferents maniobres. La primera maniobra ha sigut realitzar un ASR2 del nostre camp, i tot seguit una recerca superficial amb binomi caní i extracció amb passa camilles de la víctima. La segona ha sigut nocturna, realitzant un moviment de càrregues amb una víctima atrapada. La pràctica del segon dia ha consistit en realitzar una ASR3 en un work side previament marcat, utilitzant el binomi caní i crida i escolta. S’ha realitzat una extracció de la víctima en una planta menys 1 i sortint per la segona planta.

Un cop més, les jornades han servit per fer equip i repassar i practicar els conceptes i maniobres imprescindibles per estar a punt per intervenir en qualsevol moment. 

Formació Caps d’Equip USAR

Formació Caps d’Equip USAR

8 voluntaris de l’EREC participen a la jornada formativa per Caps d’Equip USAR

Arrel de l’evolució que el nostre equip està vivint els últims mesos i després del últims exercicis pràctics realitzats, hem detectat la necessitat de posar fil a la agulla a l’equip en matèria de comandaments. De cara a assolir de manera reeixida l’ambiciosa idea de crear un grup USAR amb capacitat d’assimilar i posar en pràctica tota la metodologia de treball basat en les guidelines INSARAG hem inclòs en el nostre projecte formatiu un nou mòdul encarat a crear les figures de Cap i Sotscap d’equip. A aquestes figures, recollides al procediment operatiu de l’equip, se’ls atribueix unes tasques concretes que van des de la coordinació amb la resta d’agències i intervinents així com tasques de comandament de les operacions i de supervisió de la seguretat durant tota la missió.
Aquest modul ha consistit en una sessió teòrico-pràctica on els assistents han aprofundit en la metodologia INSARAG. Prèviament han fet un curs on-line de les Nacions Unides on es certifica el coneixement de les normes i sistemàtiques internacionals per actuacions en grans catàstrofes. Això ha servit com a punt de partida per poder aprofundir posteriorment en els aspectes operatius del sistema
organitzatiu que té la ONU a l’hora d’afrontar una catàstrofe i de treballar amb els diferents equips desplaçats.

Posteriorment, en l’apartat pràctic, hem pogut realitzar una sèrie d’exercicis amb la pàgina web de l’OSOCC virtual així com l’aplicació Kobo ToolBox, que facilita enormement la feina de reportar informació detallada als centres coordinadors des del terreny. Les conclusions després de fer aquest mòdul són molt positives tot i que som conscients de que el treball continu es molt necessari. És per això que seguirem treballant amb força en aquesta línia per tal de que el nostre equip sigui cada dia millor.

Sant Just Desvern, juliol 2018