ASL porta anys col·laborant amb els refugiats que es troben atrapats a la frontera entre Bòsnia i Croàcia. La tasca és de gran rellevància i continuem compromesos a portar-la endavant. Aquesta vegada ha estat la nostra sòcia i voluntària Dolors qui, de la mà del Fons Català, ha realitzat un viatge de reconeixement per fer balanç i, a més a més, ajudar a desenvolupar accions puntuals.

L’objectiu d’aquest projecte ha estat i continua sent el de millorar de les condicions de vida de les persones refugiades a través de l’enviament i distribució de roba, material mèdic, aliments bàsics i d’altres recursos al llarg de l’any.

Al voltant de 6,000 migrants es troben atrapats a la frontera entre Bòsnia i Croàcia, després de nombrosos intents fracassats d’entrar a Europa. Aquestes persones es troben instal·lades a camps improvisats de refugiats en condicions infrahumanes. 

És per això que Acció Solidària i Logística es va proposar contribuir a la millora de les condicions d’aquestes persones amb l’execució d’aquest programa (podeu consultar-ne l’històric al següent link).

Les tasques que ha realitzat la voluntària Dolors han consistit en la classificació i distribució de medicaments i roba conjuntament amb l’organització No Name Kitchen, la qual treballa oferint assistència bàsica i legal als migrants.

Actualment, ASL està realitzant accions de sensibilització a diferents escoles de Catalunya per conscienciar sobre una problemàtica que és lluny de resoldre’s .

La intenció de la ONG és la de continuar ajudant, ja sigui directa o indirectament, a les persones migrades. És per això que ASL s’ha proposat fer-ho amb totes les garanties gràcies a l’experiència adquirida els últims anys a la zona.

SEGUIM!