Formació Caps d’Equip USAR

8 voluntaris de l’EREC participen a la jornada formativa per Caps d’Equip USAR

Arrel de l’evolució que el nostre equip està vivint els últims mesos i després del últims exercicis pràctics realitzats, hem detectat la necessitat de posar fil a la agulla a l’equip en matèria de comandaments. De cara a assolir de manera reeixida l’ambiciosa idea de crear un grup USAR amb capacitat d’assimilar i posar en pràctica tota la metodologia de treball basat en les guidelines INSARAG hem inclòs en el nostre projecte formatiu un nou mòdul encarat a crear les figures de Cap i Sotscap d’equip. A aquestes figures, recollides al procediment operatiu de l’equip, se’ls atribueix unes tasques concretes que van des de la coordinació amb la resta d’agències i intervinents així com tasques de comandament de les operacions i de supervisió de la seguretat durant tota la missió.
Aquest modul ha consistit en una sessió teòrico-pràctica on els assistents han aprofundit en la metodologia INSARAG. Prèviament han fet un curs on-line de les Nacions Unides on es certifica el coneixement de les normes i sistemàtiques internacionals per actuacions en grans catàstrofes. Això ha servit com a punt de partida per poder aprofundir posteriorment en els aspectes operatius del sistema
organitzatiu que té la ONU a l’hora d’afrontar una catàstrofe i de treballar amb els diferents equips desplaçats.

Posteriorment, en l’apartat pràctic, hem pogut realitzar una sèrie d’exercicis amb la pàgina web de l’OSOCC virtual així com l’aplicació Kobo ToolBox, que facilita enormement la feina de reportar informació detallada als centres coordinadors des del terreny. Les conclusions després de fer aquest mòdul són molt positives tot i que som conscients de que el treball continu es molt necessari. És per això que seguirem treballant amb força en aquesta línia per tal de que el nostre equip sigui cada dia millor.

Sant Just Desvern, juliol 2018