Fa un parell de setmanes us vam informar sobre la nostra col·laboració amb la Hugging Nepal. La societat ha permès que centenars de persones disposin d’un àpat calent al dia al menjador social comprès dins del projecte “Khana Sibailai Social Project”.

Ens plau comunicar que acabem de realitzar l’enviament de 1.250€ per tal de mantenir l’activitat del menjador social. Aquesta és l’última partida econòmica del projecte desenvolupat per la ONG en resposta a la pandèmia de la Covid 19, que tants estralls ha causat entre la població més vulnerable.

En aquest cas, continuarem intentant contribuir amb el manteniment del menjador, dins de les nostres possibilitats. 

Per això fem una crida a fer donacions puntuals al nostre compte: ES20 0081 0002 4200 0194 1599. Qualsevol ajuda és benvinguda!