El 14 de març de 2019, per primera vegada en la història (des de que es tenen registres) un cicló de les magnituds de l’Idai va tenir lloc a Moçambic. Va ser el país més greument afectat, juntament amb Malawi y Zimbabwe, i va causar més de 600 persones mortes i prop d’un milió de persones damnificades.

Uns dies més tard, el 25 d’abril, el cicló Kenneth va tornar a afectar a Moçambic, juntament amb Tanzània.

Concretament a l’illa d’Ibo, el cicló Kenneth va afectar a més de 8.000 persones amb la pèrdua de les seves llars, dels seus mitjans de vida i d’un accés digne als serveis socials bàsics. Les conseqüències directes de la tragèdia són un deteriorament de l’estat de salut i alimentació i dels seus mitjans de vida.

L’accés a l’aigua potable ha estat un problema permanent a l’illa, si bé és cert que després del pas dels ciclons aquest problema s’ha agreujat considerablement, donats els danys que han patit els pous existents i la manca de sistemes higiènics i sanitaris.

Així, la manca d’un accés segur a l’aigua potable i a unes infraestructures d’higiene bàsiques és la font principal de les malalties gastrointestinals i de la malnutrició infantil.

La intervenció d’ASL

Arrel del pas dels dos ciclons per Moçambic, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’equip EREC d’ASL van decidir realitzar una intervenció conjunta per tal d’avaluar els danys i estudiar en quin sector poder actuar, amb l’objectiu de millorar la vida de les persones afectades. Amb el suport de la Fundació IBO, que fa anys que treballa a l’illa, els membres de l’equip EREC han fet un anàlisi dels danys centrats en termes d’habitatge i d’accés a aigua potable.

Primer viatge al terreny

El dia 20 de juny dos membres voluntaris de l’equip EREC d’ASL es van desplaçar a l’illa d’Ibo per avaluar quina intervenció seria més adequada realitzar, en funció dels danys ocasionats pel pas dels dos ciclons (Kenneth i Idai).

Després d’uns dies de la seva estada a l’illa, i tenint en compte els factors econòmics i temporals dels quals van disposar, la intervenció més efectiva i urgent es va definir en una reparació i millora d’una trentena de pous comunitaris subministradors d’aigua.

Els anàlisis realitzats van detectar que la majoria dels pous, els quals serveixen com a font principal de subministrament d’aigua per a les famílies de l’illa, contenien elements bacterians causants de malalties gastrointestinals per la població, a més d’un PH i nivells de salinitat massa elevat.

Dels pous visitats, n’hi havia 8 que no tenien cap tipus de tapa que evités la caiguda d’animals i altres fonts de contaminació, 6 que no tenien bomba o que la tenien espatllada, 2 pous espatllats i sense ús, i d’altres que presentaven filtracions d’aigues subterrànies contaminants.

Amb aquestes dades, ASL va decidir enviar un segon equip al terreny per tal de reparar aquests pous comunitaris i seguir realitzant anàlisi de l’aigua per detectar la problemàtica de cada pou i els nivells de cloració que requereixen.

Segon viatge al terreny

Després d’aquesta primera anàlisi, el segon viatge al terreny es va definir en una intervenció de millora dels pous comunitaris, amb la intenció de millorar-los i fer-los més segurs per a la població.

Dues voluntàries es van desplaçar al terreny, a mitjans del mes d’agost, per tal de dur a terme aquesta intervenció.

D’aquesta manera, es van escollir els pous amb una major afluència i consum per part de la població de l’illa per tal de beneficiar al màxim nombre de població possible.

Així, es va contractar personal local per tal d’encetar una millora dels pous que incloïa la construcció d’una tapa per fer el pou més segur, la cimentació del pou i la construcció d’un safareig al costat del pou per tal de facilitar les tasques de neteja de roba i ajudar a desviar l’aigua bruta, reduint la contaminació d’aquesta.

L’acció es va concloure amb la millora de dos pous comunitaris, amb la instal·lació d’una bomba d’extracció d’aigua d’aigua i la construcció d’un safareig per pou.

Això va permetre a ASL tancar la seva última intervenció a l’illa amb dos pous assegurats i millorats que beneficiaran a un total d’unes 200 persones de la població, permetent-li extraure aigua en condicions més segures i de forma molt més higiènica.