Millora i ampliació de la clínica Monterrey

Millora i ampliació de la clínica Monterrey

Millora i ampliació de la clínica Monterrey

Una clínica digna pels habitants de la colònia Monterrey

El projecte ha permès millorar les condicions sanitàries de les 2.700 persones que habiten a la colònia de Monterrey i a les seves rodalies mitjançant la rehabilitació i ampliació de la clínica Monterrey, del Municipi de Choloma

Inicialment, la clínica constava de dos edificis, un dels quals estava completament inservible per les males condicions en què es trobava, i l’altre es tractava d’una petita construcció on s’hi aglutinaven tots els serveis mèdics a prestar. Amb aquesta situació inicial, vàrem haver de dividir el projecte en 3 etapes:

1ª etapa: rehabilitació de l’edifici que es trobava en desús pel seu mal estat.

2ª etapa: rehabilitació i ampliació de l’edifici que s’utilitzava inicialment per a les consultes i construcció d’un passadís que comunica els dos edificis.

3ª etapa: construcció d’una àrea d’habitatge/descans per al personal mèdic i una oficina per al promotor social.

En finalitzar el projecte, la clínica Monterrey disposa dels següents serveis bàsics: dues consultes mèdiques, una àrea de nebulització, una àrea d’odontologia, un petit laboratori, dues sales d’espera, una sala d’hospitalització, una farmàcia-magatzem, una àrea d’administració, quatre banys, una oficina per al promotor social i una àrea de descans per al personal mèdic i sanitari.

A més de millorar la infraestructura dels serveis que oferia la clínica, un cop finalitzat, s’ha pogut oferir nous serveis sanitaris (odontologia, laboratori i hospitalització de pacients), que sens dubte contribueixen a una millora de la qualitat de vida de les persones que viuen a Monterrey i les colònies veïnes, així com ajuda a descongestionar la resta de dispensaris, fins ara col·lapsats i amb males condicions d’atenció.

Amb aquesta infraestructura actualment s’està treballant per sol·licitar l’augment del personal mèdic i sanitari que actualment atén a la clínica, i per tant, ampliar-ne l’atenció a totes les franges horàries. A més d’augmentar el nombre d’usuaris, la clínica disposa d’una infraestructura de qualitat i els equipaments necessaris per oferir una atenció integral de primera necessitat.

 

Construcció de l’escola Dionisio Herrera a la colònia Dos Caminos

Construcció de l’escola Dionisio Herrera a la colònia Dos Caminos

Construcció d’una escola a Villanueva

Construcció de l’escola Dionisio Herrera a Dos Caminos

L’any 2009 visitem per primera vegada la colònia dos camins i vam poder veure com gairebé 200 menors tenien com escola una coberta de xapa, en un únic espai, utilitzant un mobiliari en precàries condicions i sense ni tan sols disposar d’un lavabo.

Aquest projecte se situa a la colònia “Gràcies a Déu” del municipi de Villanueva, departament de Cortés, on es concentra la principal activitat econòmica i laboral de país. Aquesta colònia, com tantes altres en aquest departament, es caracteritza per ser un assentament humà situat a la perifèria de la ciutat i es troba en constant creixement. L’administració pública no és capaç de satisfer les necessitats bàsiques de totes les seves comunitats, de manera que en les més aïllades existeixen nombroses deficiències, sobretot en l’àmbit educatiu i en el sanitari.

 

El projecte va permetre construir un únic edifici amb un total de sis aules, una sala de professors i un petit magatzem. Cada aula disposa d’un bany i tot l’edifici està envoltat d’un mur per delimitar el pati de l’escola.

Aquesta construcció va suposar un abans i un després per als i les alumnes i professorat de l’escola, ja que l’entorn educatiu es va transformar completament, fet que ha influït molt positivament en la millora de les condicions educatives dels nens i nenes de la colònia.

AJUNTAMENTS I ENTITATS FINANCIADORES

25.000,00 euros (2010)

4.465,00 euros (2010 i 2011)

4.422,78 euros (2010)

2.500,00 euros (2010)

Construcción de la escuela Dionisio Herrera en La Masica

Construcción de la escuela Dionisio Herrera en La Masica

La educación, herramienta clave para erradicar la lacra de la violencia y reducir la probreza


HondurAs

Mes de 45.000 morts violentes els ultims 10 anys
14 escoles i dispensaris mèdics construïts o ampliats

HONDURES, 8 MILLONES DE HABITANTES. UNOS NIVELES DE DESIGUALDAD, POBREZA Y CORRUPCIÓN ALTÍSIMOS, CON LAS MARAS SALVATRUCHA (MS13) Y BARRIO 18 GOLPEANDO DURAMENTE EL PAIS. ES EL PAÍS SIN GUERRA CON LA TASA DE HOMICIDIOS MÁS ALTA DEL MUNDO.
ASL TREBAJAMOS ININTERROMPIDAMENTE EN HONDURAS DESDE QUE REALIZAMOS NUESTRO PRIMER PROYECTO HACE MÁS DE 15 AÑOS, CUANDO EL PAIS INTENTABA RECUPERRSE DE LAS CONSECUENCIAS DEL HURACAN MITCH.

Construcción de la escuela Dionisio Herrera en La Masica

La Masica es una pequeña comunidad rural del municipio de San Antonio de Cortés, situada sobre una colina. Un camino de tres kilómetros, en mal estado y con una fuerte pendiente, comunica La Masica con la carretera principal.

El proyecto ha representado un antes y un después para los niños y niñas de la escuela Dionisio Herrera. La escuela inicial se encontraba en un pequeño terreno rodeado de terraplenes, muy empedrado y sin un espacio de recreo seguro para los y las alumnos. Sólo contaba con cuatro aulas para los seis cursos que se imparten y se encontraban en unas condiciones poco aptas para la enseñanza, con los niños y niñas amontonados, mobiliario en mal estado y goteras en los techos. Los baños estaban poco dimensionados y no cumplían las mínimas condiciones higiénicas.

“LA EDUCACIÓN EL EL ARMA MAS PODEROSA PARA CAMBIAR EL MUNDO” 

Nelson Mandela

El proyecto ha consistido en construir un único edificio con seis aulas de 44m2 cada una, dos baños completos con tres aseos cada uno, una sala de dirección y profesorado con un baño y un almacén, un aula tecnológica y un espacio abierto con techo destinado a hacer reuniones y celebraciones (escenario). Todo se ha rodeado de la construcción de un muro perimetral para delimitar el la escuela. La nueva escuela es mucho más amplia y segura para los niños del centro. Asimismo, con la ampliación realizada, los alumnos de la zona podrán cursar la secundaria en el mismo centro, evitando desplazamientos largos e inseguros o un abandono prematuro de los estudios, como solía ocurrir, sobre todo en el caso de las niñas.

El hecho de disponer de una escuela en óptimas condiciones ha repercutido positivamente en muchos aspectos del día a día de la comunidad de la Masica. Por un lado, la figura de la escuela es un motivo de orgullo y motivación para seguir prosperando como comunidad. Por otra parte, los y las jóvenes de la comunidad estarán más preparados académicamente y eso les hará afrontar su vida laboral con más garantías y los hará ser ciudadanos más críticos.

Creemos firmemente que la educación es el principal vehículo para cambiar las estructuras sociales injustas y las desigualdades existentes, por eso ASL apuesta por trabajar en este ámbito.

Construcció de l’escola John Cook de Villanueva

Construcció de l’escola John Cook de Villanueva

Construcció de l’escola John Cook de Villanueva

Escola John Cook

Projecte

AQUESTA ÉS LA TERCERA ESCOLA QUE CONSTRUÏM DE ZERO AL DEPARTAMENT DE CORTÉS, CONCRETAMENT A LA COLÒNIA DE BELLAVISTA, I ACULL A GAIREBÉ 200 NENES I NENS.

Degut a les lamentables condicions en què es trobava la casa que servia d’escola fins aquell moment, l’any 2012 vam decidir construir un edifici nou en un solar proper. L’escola té 6 aules, cuina i aula d’informàtica que l’any 2016 vam equipar amb una dotzena d’ordinadors.

  • Més de 45.000 morts violentes els últims 10 anys
  • ASL porta més de 15 anys treballant al país escoles i dispensaris mèdics construïts o ampliats
  • 14 escoles i dispensaris mèdics construïts o ampliats
200 nens i nenes

Construcció d’un dispensari mèdic a Cofradía

Construcció d’un dispensari mèdic a Cofradía

Construcció d’un dispensari mèdic a Cofradía

Projecte

L’ANY 2005 ASL VA INAUGURAR EL DISPENSARI MÈDIC SANT PERE DE RIBES A LA COLÒNIA DE COFRADÍA, AL MUNICIPI HONDURENY DE SANT PEDRO SULA. VA SER LA PRIMERA CLÍNICA AMB SERVEI DE 24 HORES PELS GAIREBÉ 50.000 HABITANTS DE LA COLÒNIA. EL DISPENSARI REP AQUEST NOM EN RECONEIXEMENT A SANT PERE DE RIBES, UNA POBLACIÓ QUE SEMPRE HA ESTAT MOLT IMPLICADA AMB ELS PROJECTES DE LA NOSTRA ONG.

Els 20 km que separen Cofradía del nucli urbà de San Pedro dificultaven molt l’assistència primària als malalts, majoritàriament amb molt pocs recursos, i la clínica va esdevenir ràpidament un referent, arribant a atendre fins a 70 pacients al dia.

L’any 2009 vam ampliar el centre amb la construcció d’una àrea de parts, zona d’hospitalització i una aula de formació.

AJUNTAMENTS I ENTITATS FINANÇADORES

     Fons Català de Cooperació –  20.454,55 euros (2003)

 

     Ajuntament de Sant Pere de Ribes – 6.000, 00 euros (2004) i 4.650,00 euros (2005)