Escull la pàgina
EREC24: Caminant cap a l’operativitat.

EREC24: Caminant cap a l’operativitat.

L’Equip USAR internacional, cada cop més a prop.

Activar un equip de rescat USAR (Urban Search And Rescue) a nivell internacional comporta moltes dificultats a superar: el personal ha d’estar format, el material a desplaçar ha d’estar revisat i llest per carregar i els gossos a desplaçar han d’estar en condicions i amb els papers en regla. 

L’EREC24 és el resultat de molta feina feta en els últims dos anys. És el responsable de valorar una catàstrofe i coordinar l’activació de totes les comissions involucrades en una emergència.

Per assolir-ho amb garanties ens hem dotat de diversos procediments a seguir tals com el procediment d’activació de tot el personal, el procediment d’activació de les comissions sanitària i logística, secretaria i el grup caní. A més, periòdicament, realitzem simulacres i exercicis pràctics per tal de veure les mancances i solucionar problemes.

Quan l’Equip s’activa, tot són presses. És un volum de gestió molt elevat que requereix d’un equip de gent amb un profund coneixement, no només de l’ONG, sinó de les característiques concretes que es donen quan una catàstrofe colpeja a un país i aquest demana ajuda internacional. 

A l’EREC24 treballem per això, hi creiem i tenim les coses clares. Volem ser operatius, volem poder-nos traslladar de la manera més ràpida quan i on calgui. Volem que l’EREC estigui homologat per l’ONU a través de l´INSARAG (International search and rescue assesor group). El camí és llarg però les nostres passes són fermes i decidides.

Monitoritzant 24h al dia/ 7 dies a la setmana.

La ràpida detecció d’un succés catastròfic és una de les peces clau per una resposta àgil i eficaç. És per això que des de fa ja més de sis mesos estem fent guàrdies de quinze dies organitzats en grups de 2 persones. Aquestes són les encarregades de fer un seguiment constant de les possibles emergències que es puguin donar i que siguin susceptibles de l’activació de l’equip.

Per això disposem de diferents eines entre les quals es troba el GDACS (Global Disaster  Alerting Coordination System) i el VOSOCC (Virtual On-Site Operations Coordination Centre). Aquestes webs són oficials i estem subscrits a elles per tal de rebre avisos a temps real. El nostre binomi de guàrdia les revisa diàriament i alerta a la resta de l´EREC24 mitjançant el grup de whatsapp en cas de necessitat.

Guatemala, punt de partida…

El passat mes de juny de 2018, el comitè BREC, encarregat durant tot l’any anterior de posar en marxa tots els aspectes necessaris per assolir la condició operativa, donava per finalitzada la seva existència. Després del macro simulacre realitzat setmanes abans per tot el personal EREC, i amb la valoració positiva del mateix, vam considerar que ja havíem arribat al punt on podíem començar a fer guàrdies permanents i activar-nos en cas d’emergència. Sortia, l’EREC24.

Dóna la casualitat que als pocs dies que portàvem de guàrdia  es va produir la tràgica erupció del Volcano de Fuego, a Guatemala amb centenars de milers de persones afectades, centenars de morts i desapareguts. Ens va servir per posar en pràctica tota la seqüència d’activació i per a la gran majoria de nosaltres va suposar un desafiament i una oportunitat per aprendre i posar en pràctica tot allò que havíem estat preparant des de feia temps.

Inicialment, com és costum en aquests casos, es va viure certa incertitud sobre tot pel fet de no tractar-se d’un terratrèmol. Tot i així, ho vam començar a monitoritzar. La clau en aquells moments és tenir un punt de trobada per a crear el “gabinet de crisi”. Així es va fer, cosa que va facilitar la feina de buscar vols, contactar amb coordinació EREC, debatre, fer contactes amb el país i esperar que es demanés ajuda internacional.

En moments com aquells, es comú tenir moments d’activitat frenètica i moments d’eterna espera. Per això es important tenir l’engranatge ben preparat.  Amb la pressió de voler desplaçar-te al lloc en les primeres hores on l’esperança de trobar gent viva és major, és fàcil perdre la paciència. En molts aspectes, va servir per aprendre com són els “tempos” en aquestes situacions. Hi hauran coses que no depenen de nosaltres.

Finalment, va ser a través del contactes que teníem amb Bombers d’Hondures, que vam poder valorar l’entrada efectiva a Guatemala, ja que ells tenien un equip a la frontera llest per accedir a la zona tot i que el país encara no havia demanat ajuda internacional oficialment. En aquest punt, és interessant remarcar la importància dels acords bilaterals a través de contactes directes. Ja sigui amb el consolat, cossos d’emergència o inclús contactes personals. Es una tasca paral·lela que es desenvolupa des de l´EREC24 en el moment que es comença a valorar una emergència.

Després de valorar en quines condicions ens desplaçàvem i la disponibilitat dels socis, vam decidir enviar un grup reduït de personal amb molt poc material i sense gossos ja que aquests últims no ens serien útils en tractar-se d´una zona plena de cendra calenta. La missió, ajudar en les tasques de recuperació de cadàvers.

SEGUIM!

Aquesta experiència ha estat molt positiva i juntament amb les diferents emergències que hem anat seguint en els darrers mesos, ens ha ajudat a perfeccionar l’equip.

És una feina complexa, amb grans entrebancs i murs a vèncer però ens atrevim a dir que ens emociona pensar que anem pel bon camí. Cada cop que fem un seguiment, un simulacre o un exercici pràctic veiem com ens apropem una miqueta més a l’objectiu de ser un equip professional capaç de desplaçar-nos a l’altra punta del món malgrat la falta de personal, pressupost o els escassos recursos materials que de moment tenim.

I és que malgrat anar poc a poc, acabarem arribant molt lluny.

 

Jornades de pràctiques Gavà

Jornades de pràctiques Gavà

Terceres jornades de pràctiques EREC a Gavà

Els passats 26 i 27 de setembre s’han celebrat les terceres jornades USAR de l’EREC a l’edifici en runes de Ytong a Gavà. Les jornades han consistit en un matí de classes teòriques de generalitats USAR i presentació dels nous reglaments d’activació i operatiu del nostre equip de rescat. La segona part ha constat d’exercicis pràctics de muntatge de base d’operacions, sectorització, marcatge, recerca de víctimes i rescat.

Els participants han hagut de completar una maniobra simple nocturna amb una víctima i una de complexa amb múltiples víctimes.
L’equip EREC ha estat format per 6 rescatadors bombers, 2 infermers d’emergències, 2 caps d’equip i 2 guies canins de l’ANGPS, aquest cop en Jesús de Tenerife i en Roberto de Navarra. Enhorabona a tots per la feina feta.

Seguim!

Simulacre USAR de l’EREC

Simulacre USAR de l’EREC

Primer Simulacre USAR de l’EREC conjuntament amb la canina d’ANGPS.

Diumenge 5 de Maig, es va realitzar el primer simulacre de recerca i rescat en estructures col·lapsades de l’equip EREC. En ell es va simular una activació de dos equips lleugers EREC per a una actuació en fase de rescat poques hores després d’un terratrèmol.
A primera hora del matí es va rebre l’avís de l’incident i es va activar l’equip de seguiment anomenat EREC24, els seus membres de guàrdia es van desplaçar a la nostra seu social i es va començar a monitoritzar la situació mitjançant VOSSOC. En poc temps es va rebre petició d’ajut internacional degut a la gran magnitud del terratrèmol i es va procedir a activar els diferents procediments: logística, sanitari i activació dels diferents voluntaris.
A les poques hores ja hi teníem dos equips lleugers configurats per a un trasllat immediat a la zona 0 de Voltraguistan (país fictici) i tot el material preparat per a la seva expatriació. Un cop els voluntaris van anar arribant al punt de trobada, allà mateix es van fer les revisions mèdiques, el control de documentació i la revisió d’EPIs (equips de protecció individual). Un cop passats aquets tràmits es van desplaçar els dos equips a l’aeroport de sortida, on es van trobar amb els guies canins de l’ANGPS i finalment van embarcar tots plegats a l’avió.
A l’arribada a l’aeroport de destí es va passar pel RDC corresponent i se’ls va assignar una zona de treball conjunta als dos equips, un conjunt d’indústries i habitatges propers a un riu.
Arribats a la zona designada es va procedir al muntatge de la base d’operacions, al mateix temps que els caps d’equip passaven per el UCC on se’ls informava que a la zona s’havia fet un ASR-1 i s’havien delimitat les zones. Així se li assigna una zona a cada equip i se li encomana de realitzar un ASR-2 i passar la informació obtinguda en aquesta segona inspecció.
Els dos equips envien un petit grup a realitzar l’ASR-2 a la vegada que s’acaba de muntar la base d’operacions, es delimiten els worksites, es marquen perills i es fa la classificació estructural.
Un cop acabat l’ASR-2 es procedeix a realitzar la recerca de víctimes dels worksites que indica el UCC. Gràcies a l’efectiva feina dels gossos i guies canins s’arriben a trobar 6 víctimes vives que són rescatades amb major o menor dificultat. Per a poder dur els rescats a terme es realitzen diferents apuntalaments d’elements inestables, moviments de càrregues, perforacions en estructures i rescats verticals. Totes les víctimes son ateses des del primer minut per els nostres infermers, rebent la millor atenció sanitària possible fins a la transferència de les víctimes als serveis sanitaris adients.
Finalitzades les tasques encomanades per el UCC, es passa a la fase de desmobilització retornant a l’aeroport local i des d’allà de nou cap a casa i un cop aquí s’inicia la fase de post-missió (recepció material, revisions mèdiques, dbriefings psicològics, informes d’actuació, etc.).
Els organitzadors es feliciten per el bon desenvolupament del simulacre, s’ha treballat molt bé, la coordinació entre EREC i ANGPS ha sigut molt bona, i ambdues entitats queden molt contentes de la feina feta. Es detecten punts de millora en els que es comença a treballar de seguida, s’acaba de firmar el conveni de col·laboració entre l’EREC i els guies canins de l’ANGPS i en breus un cop tots aquests petits aspectes quedin lligats, l’EREC passarà a ser operatiu en fase rescat.
Seguim.

Formació Caps d’Equip USAR

Formació Caps d’Equip USAR

8 voluntaris de l’EREC participen a la jornada formativa per Caps d’Equip USAR

Arrel de l’evolució que el nostre equip està vivint els últims mesos i després del últims exercicis pràctics realitzats, hem detectat la necessitat de posar fil a la agulla a l’equip en matèria de comandaments. De cara a assolir de manera reeixida l’ambiciosa idea de crear un grup USAR amb capacitat d’assimilar i posar en pràctica tota la metodologia de treball basat en les guidelines INSARAG hem inclòs en el nostre projecte formatiu un nou mòdul encarat a crear les figures de Cap i Sotscap d’equip. A aquestes figures, recollides al procediment operatiu de l’equip, se’ls atribueix unes tasques concretes que van des de la coordinació amb la resta d’agències i intervinents així com tasques de comandament de les operacions i de supervisió de la seguretat durant tota la missió.
Aquest modul ha consistit en una sessió teòrico-pràctica on els assistents han aprofundit en la metodologia INSARAG. Prèviament han fet un curs on-line de les Nacions Unides on es certifica el coneixement de les normes i sistemàtiques internacionals per actuacions en grans catàstrofes. Això ha servit com a punt de partida per poder aprofundir posteriorment en els aspectes operatius del sistema
organitzatiu que té la ONU a l’hora d’afrontar una catàstrofe i de treballar amb els diferents equips desplaçats.

Posteriorment, en l’apartat pràctic, hem pogut realitzar una sèrie d’exercicis amb la pàgina web de l’OSOCC virtual així com l’aplicació Kobo ToolBox, que facilita enormement la feina de reportar informació detallada als centres coordinadors des del terreny. Les conclusions després de fer aquest mòdul són molt positives tot i que som conscients de que el treball continu es molt necessari. És per això que seguirem treballant amb força en aquesta línia per tal de que el nostre equip sigui cada dia millor.

Sant Just Desvern, juliol 2018