Què és el CIS i què fem des d’Acció Solidària i Logística per col·laborar amb aquest projecte?

El CIS és una associació sense ànim de lucre, ubicada al Municipi de Potrerillos, al Departament de Cortés (Hondures). Va ser creada l’any 2003 gràcies a la iniciativa de professionals d’educació especial, mares i pares i persones amb sensibilitat social, que van veure la necessitat i el dret que tenen els nens i les nenes, joves i també població adulta amb diferents graus de discapacitat, a rebre una atenció de qualitat.

El principal sector d’intervenció de l’associació és l’atenció educativa especial, ja que atenen a infants i joves amb discapacitats diverses (síndrome de down, espectre autista, problemes d’audició i de vista, discapacitat intel·lectual, dèficits d’atenció i hiperactivitat, trastorns d’aprenentatge i de llenguatge, etc.). 

Les tres línies de treball del CIS són:

1.- Atenció pedagògica i terapèutica i tallers de formació professional

2.- Rehabilitació en Base Comunitària (RBC):

 • Diagnòstic comunitari de casos susceptibles de rebre atenció especial.
 • Avaluació i establiment del tractament adequat.
 • Capacitació a familiars i líders comunitaris en atenció especial (voluntaris comunitaris).
 • Seguiment i suport a família i comunitat.

3.- Atenció de trastorns d’aprenentatge:

 • Reforç pedagògic de nens i nenes assistents a escoles regulars.
 • Formació de mestres sobre educació inclusiva i funcional.
 • Orientació a les famílies per alinear esforços.

El CIS rep el suport dels Ajuntaments de Potrerillos, Villanueva i Pimienta. Aquests tres municipis s’han compromès a garantir el manteniment i la vigilància del CIS per tal de donar sostenibilitat al projecte, i a seguir garantint el transport dels infants i joves a les noves instal·lacions.

Els ajuntaments, a més, han col·laborat aportant els terrenys on s’ubica el CIS així com blocs per a la construcció de l’edifici i maquinària necessària per a la construcció (Ajuntament de Potrerillos), material d’oficina (Ajuntament de Villanueva) i materials de construcció (Ajuntament de Pimienta). 

Acció Solidària i Logística i el CIS

“Inclusió i equitat per als nens i nenes amb discapacitat o amb trastorns severs d’aprenentatge als municipis de Potrerillos, Villanueva i Pimienta.” 

Aquest és el nom del projecte que des d’ASL hem iniciat amb el CIS. L’any 2015 vam conèixer aquesta entitat i, donada l’experiència de la nostra ONG en el sector educatiu a Hondures (des del 2002), vam decidir que era important començar a treballar en els drets de la infància amb discapacitat i trastorns d’aprenentatge, donada la doble dificultat que enfronten per poder lluitar pel compliment dels seus drets, pel fer de ser infants, i per patir algun grau de discapacitat o trastorn. 

Com ho volem fer? 

Ampliant el centre, ja que aquesta actuació respon a la demanda reiterada de la comunitat i de les famílies d’usuaris i usuàries. El CIS és l’única entitat que ofereix aquest tipus d’atenció en tota la zona i, per tant, l’ampliació i millora de l’espai és el mitjà necessari per poder assolir l’objectiu real: ampliar-ne els serveis i horaris, ja que serà possible oferir més tallers i disposar d’àrees pròpies que actualment no tenen (espai multi sensorial, infermeria, àrea de formació, àrea d’audició i llenguatge, menjador, etc.). 

Finançadors de les diferents etapes del projecte:

 • Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
 • Ajuntament d’Abrera
 • Fundació Maria Francisca de Roviralta
 • Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Voluntariat a Hondures

Per a presenciar i avaluar en primera persona l’evolució de l’ampliació del Centro Intercomunitario Solidaridad, vam decidir oferir la possibilitat a dues persones de realitzar un voluntariat de dos mesos a Potrerillos, seu de l’edifici principal del CIS. 

En aquest enllaç podreu llegir el diari on els dos voluntaris, la Sara i el Pedro, ens expliquen el seu dia a dia. Des que van marxar el passat 30 de gener a Hondures, ja han pogut reunir-se amb el personal del centre, han realitzat visites a altres projectes que vam fer Acció Solidària i Logística i ens han pogut traspassar informació i fotografies per a veure la seva evolució.