Actuacions de rehabilitació a Hondures dels danys per les tempestes Eta i Iota

JohnCookescola Honduras

Les tempestes tropicals Eta i Iota van afectar greument a Hondures entre els dies 3 i 16 de novembre de 2020. El país va quedar completament devastat. Aquests danys se sumaven a les complicacions sociosanitàries i econòmiques provocades per la pandèmia i, conseqüentment, també en dificultava la seva gestió.

La suma de la Covid-19 i l’arribada dels dos huracans va fer augmentar el percentatge de pobresa del país, situat fins aleshores al 60%, i incrementat fins al 70% a causa de les problemàtiques sanitàries i temporals.

Després de quasi 20 anys treballant a Hondures, ASL ha desenvolupat una vintena de projectes relacionats amb el sector educatiu i sanitari. A causa del pas d’aquests dos últims huracans (sumats als danys que ja s’acumulaven provocats per la pandèmia), es van identificar quines necessitats havien sorgit a les zones on ASL ja hi treballava per així poder actuar amb la màxima eficàcia i eficiència atenent les necessitats de les famílies més vulnerables, encara més afectades pel temporal.

Gràcies al suport rebut per part d’administracions públiques catalanes, s’ha actuat amb l’objectiu general de restablir els drets fonamentals bàsics de la població afectada per les tempestes tropicals, així com amb l’objectiu específic d’afavorir el dret a l’educació, l’accés a la sanitat, a l’alimentació i a la seguretat dels municipis de Choloma, Villanueva, San Antonio de Cortés i Potrerillos.

El projecte s’ha dut a terme en diferents etapes, segons la disponibilitat de recursos i la urgències de les actuacions:

Entre novembre de 2020 i juny de 2021 es va desenvolupar el gruix d’aquest projecte: es va dur a terme una campanya de repartiment de productes de primera necessitats entre 150 famílies de la comunitat de La Masica (San Antonio de Cortés); es va reparar el sostre de l’estació de bombers de Potrerillos; es va rehabilitar l’escola John Cook (parets i sostres, sistema elèctric, equipament reparat i renovat, adquisició d’equips informàtics, etc.); i per últim, vam rehabilitar completament la Clínica Monterrey (Choloma), que va patir greus danys en totes les seves instal·lacions.

Entre novembre i desembre de 2021 vam desenvolupar una segona intervenció que va permetre reparar el terra de l’escola John Cook, que s’havia esfondrat arrel de les inundacions, es va pintar tota l’escola José Cecilio del Valle i es va adquirir i reparar mobiliari per aquesta mateixa escola (pupitres, estanteries, arxivadors, etc.).

Al mes de juliol de 2022 finalitzarem el tancat del centre de salut Monterrey, que s’ha endarrerit per qüestions de disponibilitat de finançament municipal (a nivell local). No obstant, la clínica ja va ser re-inaugurada i està en ple funcionament des del mes de març de 2021.

Skills

Posted on

17 de juliol de 2022