Escull la pàgina

Ampliació del Centre de Formació Professional a Ziguinchor

Potenciem la formació professional a Ziguinchor

L’OBJECTIU DEL PROJECTE ÉS MILLORAR LES OPORTUNITATS PROFESSIONALS DE LES JOVES QUE ESTUDIEN AL CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE ZIGUINCHOR, POTENCIANT LA BRANCA FORMATIVA EN RESTAURACIÓ. 

LOCALITZACIÓ I CONTEXT

El projecte es desenvoluparà a Ziguinchor (en vermell al mapa), la principal ciutat de la regió del Casamance, una regió separada de la resta del Senegal per Gàmbia i molt diferenciada de la resta del país per les característiques naturals del terreny. En els darrers anys, la regió del Casamance s’ha convertit en un gran actiu turístic, que ha comportat la construcció de restaurants i hotels per acompanyar la demanda. Entre els anys 2013 i 2018 la població de Zinguinchor va augmentar un 41% i això s’ha convertit en un gran repte per a la regió.

Conseqüentment, el número de joves que estudien al Centre de Formació Professional de Ziguinchor ha passat de 113 a 476. En concret, la formació en restauració ha arribat a tenir 247 inscrits durant el 2020. És per aquesta mateixa raó que el centre ha quedat petit. Les instal·lacions no són suficients per donar cabuda al nombre creixent d’estudiants i al correcte desenvolupament de les classes i de les seves capacitats.

QUÈ FAREM?

El projecte pretén millorar les oportunitats professionals de les joves que estudien al Centre de Formació Professional de Ziguinchor (CFPZ). Per fer-ho, potenciarem la branca formativa en restauració, que representa la meitat de l’alumnat del centre, a través d’una millora de les seves infraestructures, de manera que puguin disposar d’uns espais adequats i proporcionats per a la formació teòrica i pràctica que s’imparteix actualment. 

El projecte compta de 3 fases:

  1. Construcció d’un nou edifici per encabir una cuina espaiosa i equipada per a poder dur a terme la formació de manera òptima.
  2. Construcció d’un restaurant annex a la cuina, on realitzar pràctiques professionals i oferir un servei a la ciutadania que proporcioni ingressos al centre.
  3. Habilitar una sala de conferències i formacions teòriques.

 

QUIN IMPACTE TINDRÀ?

L’alumnat del CFPZ opta per la formació professional com a mitjà per aprendre un ofici que permeti inserir-se al mercat laboral. El projecte contribuirà a generar oportunitats formatives i laborals per a la joventut de la ciutat.

Concretament, les persones destinatàries del projecte seran totes les joves inscrites al Centre de Formació Professional, sobretot les que estan inscrites a l’àrea de restauració i que representen la meitat del total de l’alumnat (247 persones, 244 noies i 3 nois, per al curs 2020-2021). No obstant això, tractant-se d’una nova infraestructura i tenint en compte una amortització a 40 anys, calculem que el projecte a llarg termini beneficiarà com a mínim a unes 8.000 persones.

Des d’ASL, fa més de 20 anys que donem suport a projectes del sector educatiu. Creiem que l’educació és un dret fonamental amb un potencial de transformació social enorme

Un projecte amb el suport de: