Instalación de una máquina potabilizadora de agua en Colombia después de los desprendimientos del 2017

Instalación de una máquina potabilizadora de agua en Colombia después de los desprendimientos del 2017

El mes de marzo del año 2018 Acción Solidaria y Logística, con el apoyo del “Fons Català de Cooperació al Desenvolupament”, realizó una intervención en el municipio colombiano de Mocoa.

Un año antes se habían producido unos desprendimientos e inundaciones en el país, dejando 238 personas sin vida, 203 heridas y más de 200 personas desaparecidas. En Mocoa, la Comunidad Inga Musurrunakuna se vio forzada a desplazarse para encontrar tierras nuevas donde asentarse.

Estos nuevos asentamientos presentaban algunas deficiencias, especialmente por la falta de suministro de agua potable. La comunidad estaba padeciendo problemas intestinales y afectaciones de la piel, como consecuencia de la utilización de agua no potable.

En este contexto, miembros del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo visitaron Mocoa y dieron a conocer la problemática a ASL, quien desarrolló una intervención postemergencia instalando una planta potabilizadora, ASL envió un equipo del EREC por tal de realizar la intervención.

El proyecto se llevó a cabo entre los meses de abril y octubre de 2018, entre diferentes obstáculos: la máquina potabilizadora no pudo salir de España y ASL se vió obligada a realizar un estudio y planteamiento sobre el terreno, además de un inicio de la construcción de una caseta donde se había de ubicar la máquina potabilizadora.

Frente a la imposibilidad de enviar la máquina potabilizadora desde Barcelona, ASL estudió la posibilidad de adquirir una en Colombia. Una vez comprada, finalmente ASL pudo iniciar las obras necesarias restantes para la instalación, coordinó el transporte y la propia instalación y proporcionó una formación a los líderes de la comunidad sobre el funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

 

Instalación de una máquina potabilizadora de agua en Colombia después de los desprendimientos del 2017

Instal·lació d’una màquina potabilitzadora d’aigua a Colòmbia després de les esllavissades del 2017

El mes de març de l’any 2018 Acció Solidària i Logística, amb el suport del Fons Català de Cooperació, va realitzar una intervenció al municipi colombià de Mocoa.

Un any abans s’havien produït unes esllavissades i inundacions al país, deixant 238 persones sense vida, 203 ferides i més de 200 persones desaparegudes. A Mocoa, la Comunitat Inga Musurrunakuna es va veure forçada a desplaçar-se per trobar terres noves on assentar-se.

Aquests nous assentaments presentaven algunes deficiències, especialment per la manca de subministrament d’aigua potable. La comunitat estava patint problemes intestinals i afeccions a la pell, com a conseqüència de la utilització d’aigua no potable.

En aquest context, membres del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament van visitar Mocoa i van donar a conèixer la problemàtica a ASL, qui va desenvolupar una intervenció postemergència instal·lant una planta potabilitzadora. ASL va enviar un equip de l’EREC per tal de realitzar la intervenció.

El projecte es va dur a terme entre els mesos d’abril i octubre del 2018, entre diferents entrebancs i obstacles: La màquina potabilitzadora no va poder sortir d’Espanya i ASL es va veure obligada a realitzar un estudi i plantejament sobre el terreny, a més d’un inici de la construcció d’una caseta on s’havia d’ubicar la màquina potabilitzadora.

Front la impossibilitat d’enviar la màquina potabilitzadora des de Barcelona, ASL va estudiar la possiblitat d’adquirir-ne una a Colòmbia. Un cop comprada, finalment ASL va poder encetar les obres necessàries restants per a la instal·lació, va coordinar el transport i la pròpia instal·lació i va proporcionar una formació als líders de la comunitat sobre el funcionament i manteniment de la màquina.

Intervenció a Guatemala després de l’erupció del volcà Fuego

Intervenció a Guatemala després de l’erupció del volcà Fuego

El 3 de juny del 2018 va tenir lloc l’erupció del volcà Fuego a Guatemala, deixant més de 300 morts i diversos feritsDues mil persones van ser evacuades a diferents albergs temporals i l’erupció va ser catalogada com la més gran d’aquest volcà des del 1974.

En aquest context d’emergència, el 12 de juny del 2018, Acció Solidària i Logística (ASL) va enviar una dotació de quatre membres de l’Equip de Rescats i Emergències de Catalunya (EREC) al terreny, per ajudar a les tasques de rescat i estudiar la situació a la zona.

El segon dia, l’equip ja estava visitant la zona de l’erupció, de la mà dels bombers municipals departamentals de Santa Lucía Milpas Altas. Aquell mateix vespre es va crear un equip mix de treball format per vuit membres de l’Associació Topos Adrenalina de Mèxic i cinc integrants de l’EREC.

En el transcurs dels següents dies, l’equip va poder accedir a la zona zero, realitzant tasques de rescat pròpiament, juntament amb familiars de víctimes, i sota la coordinació de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). Així, l’EREC va poder col·laborar en la recuperació d’alguns cossos dels familiars que no havien pogut fugir a temps dels efectes de l’erupció.

 

Transcorreguts cinc dies de l’arribada de l’equip a la zona, les autoritats locals van prohibir-ne l’accés. És per això que l’EREC va començar a col·laborar en l’avaluació de les condicions i necessitats als albergs on havien reubicat temporalment a les persones damnificades, així com a l’hospital d’Escuintla.

Els darrers dies, l’EREC es va reunir amb altres organitzacions i entitats locals per oferir-los la seva col·laboració.

 

 

 

Intervenció a Guatemala després de l’erupció del volcà Fuego

Intervención en Guatemala después de la erupción del volcán Fuego

El día 3 de junio de 2018 tuvo lugar la erupción del volcán Fuego en Guatemala, dejando más de 300 muertos y multitud de personas heridas. Cerca de 2000 personas fueron evacuadas y alojadas en albergues temporales. La erupción fue catalogada como la mayor de este volcán desde 1974.

En este contexto de emergencia, el 12 de junio, Acció Solidària i Logística (ASL) envió una dotación de cuatro miembros del Equip de Rescats i Emergències de Catalunya (EREC)  al terreno, con el objetivo de ayudar en las tareas de rescate y estudiar la situación en la zona.

Al día siguiente de su llegada, el equipo ya estaba visitando la zona de la erupción, de la mano de los bomberos municipales departamentales de Santa Lucía Milpas Altas. Esa misma tarde se creó un equipo mixto de trabajo formado por ocho miembros de la Asociación Topos Adrenalina de México y los cuatro integrantes del EREC.

En el transcurso de los siguientes días, el equipo pudo acceder a la zona cero, realizando tareas de rescate propiamente, acompañados por familiares de víctimas, y bajo la coordinación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), recuperando los cuerpos de personas que no habían podido alejarse a tiempo de los efectos de la erupción.

Tras cinco días de la llegada del equipo a la zona, las autoridades locales prohibieron el acceso. En estas circunstancias, los miembros del equipo EREC se dedicaron a colaborar en la evaluación de las condiciones y necesidades de los albergues donde se había reubicado temporalmente a las personas damnificadas. También se visitó el hospital de Escuintla. En los últimos días, se reunieron con otras organizaciones y entidades locales para ofrecer su colaboración.

Instal·lació d’una planta potabilitzadora d’aigua a Haití

Instal·lació d’una planta potabilitzadora d’aigua a Haití

Instal·lació d’una planta potabilitzadora d’aigua a Haití

Instal·lació d’una planta potabilitzadora d’aigua a Haití

L’any 2010 un fort terratrèmol va sacsejar Haití, causant més de 220.000 víctimes mortals directes, a més de múltiples destrosses materials.

Uns mesos després l’Huracà Mathew va arrasar el sud-oest de l’illa deixant al seu pas més de 1000 víctimes mortals, i malmetent encara més les ja degradades infraestructures del país.

Precisament, degut al mal estat de les infraestructures d’Haití, apart de les víctimes directes, el país patia des de 2010 un important brot de còlera que ja ha provocat la mort a més de 10.000 persones. És per aquesta raó que, arran de l’Huracà Mathew, l’equip EREC d’Acció Solidària i Logística, va creure convenient fer una intervenció a la zona per mirar de pal·liar l’escassetat d’aigua potable i així frenar l’expansió del còlera.

El dia 24 de novembre del 2016, un integrant de l’EREC es va desplaçar a Haití, concretament a la població Cayes-Jacmel de la Regió Sud-Est, on aniria emplaçada la potabilitzadora. Així, ASL-EREC va començar les gestions amb l’autoritat local i les negociacions amb la ONG local ASSLHA, que seria l’encarregada del manteniment i gestió de la planta. Pocs dies després, se li sumarien 3 integrants més de l’EREC.

Els 4 membres del EREC van coincidir al país (a cavall entre Cayes-Jacmel i la capital Port-au-Prince) a on uns es van quedar treballar a la zona on s’instal·laria la màquina, mentre que els altres es van encarregar de gestionar la difícil sortida de la mateixa de la duana haitiana.

Un cop gestionada la sortida de la planta de la Duana a Port-au-Prince dos dels membres voluntaris van retorbar a Barcelona, mentre que els altres dos van romandre al país per dur a terme el complex procés d’instal·lació i posada en marxa de l’aparell.

La instal·lació de la planta potabilitzadora va ser un procés molt difícil que va exigir al màxim als voluntaris que hi van estar treballant.

La nova infraestructura va servir per abastir d’aigua potable de boca a una població potencial de 36.000 persones, amb el subministrament de 2.500 litres cada hora