Actuacions de rehabilitació a Hondures dels danys per les tempestes Eta i Iota

Actuacions de rehabilitació a Hondures dels danys per les tempestes Eta i Iota

Les tempestes tropicals Eta i Iota van afectar greument a Hondures entre els dies 3 i 16 de novembre de 2020. El país va quedar completament devastat. Aquests danys se sumaven a les complicacions sociosanitàries i econòmiques provocades per la pandèmia i, conseqüentment, també en dificultava la seva gestió.

La suma de la Covid-19 i l’arribada dels dos huracans va fer augmentar el percentatge de pobresa del país, situat fins aleshores al 60%, i incrementat fins al 70% a causa de les problemàtiques sanitàries i temporals.

Després de quasi 20 anys treballant a Hondures, ASL ha desenvolupat una vintena de projectes relacionats amb el sector educatiu i sanitari. A causa del pas d’aquests dos últims huracans (sumats als danys que ja s’acumulaven provocats per la pandèmia), es van identificar quines necessitats havien sorgit a les zones on ASL ja hi treballava per així poder actuar amb la màxima eficàcia i eficiència atenent les necessitats de les famílies més vulnerables, encara més afectades pel temporal.

Gràcies al suport rebut per part d’administracions públiques catalanes, s’ha actuat amb l’objectiu general de restablir els drets fonamentals bàsics de la població afectada per les tempestes tropicals, així com amb l’objectiu específic d’afavorir el dret a l’educació, l’accés a la sanitat, a l’alimentació i a la seguretat dels municipis de Choloma, Villanueva, San Antonio de Cortés i Potrerillos.

El projecte s’ha dut a terme en diferents etapes, segons la disponibilitat de recursos i la urgències de les actuacions:

Entre novembre de 2020 i juny de 2021 es va desenvolupar el gruix d’aquest projecte: es va dur a terme una campanya de repartiment de productes de primera necessitats entre 150 famílies de la comunitat de La Masica (San Antonio de Cortés); es va reparar el sostre de l’estació de bombers de Potrerillos; es va rehabilitar l’escola John Cook (parets i sostres, sistema elèctric, equipament reparat i renovat, adquisició d’equips informàtics, etc.); i per últim, vam rehabilitar completament la Clínica Monterrey (Choloma), que va patir greus danys en totes les seves instal·lacions.

Entre novembre i desembre de 2021 vam desenvolupar una segona intervenció que va permetre reparar el terra de l’escola John Cook, que s’havia esfondrat arrel de les inundacions, es va pintar tota l’escola José Cecilio del Valle i es va adquirir i reparar mobiliari per aquesta mateixa escola (pupitres, estanteries, arxivadors, etc.).

Al mes de juliol de 2022 finalitzarem el tancat del centre de salut Monterrey, que s’ha endarrerit per qüestions de disponibilitat de finançament municipal (a nivell local). No obstant, la clínica ja va ser re-inaugurada i està en ple funcionament des del mes de març de 2021.

Rehabilitació i ampliació del centre de salut de la comunitat de “El Sauce”

Rehabilitació i ampliació del centre de salut de la comunitat de “El Sauce”

Rehabilitació i ampliació del centre mèdic de la comunitat de “El Sauce”

El projecte

L’OBJECTIU DEL PROJECTE ÉS GARANTIR EL DRET A LA SALUT DELS HABITANTS DE 9 POBLATS RURALS DEL MUNICIPI DE VILLANUEVA, POSANT ESPECIAL ÈMFASI EN LA INFÀNCIA I LES DONES GESTANTS. “EL SAUCE” ÉS EL CENTRE SANITARI DE REFERÈNCIA PER A MÉS DE 5000 PERSONES.

ASL porta més de 20 anys treballant amb comunitats locals a Hondures, un dels països més grans però també més desiguals de l’Amèrica Central. La comunitat de El Sauce, on es desenvoluparà el projecte (marcada en vermell al mapa), és una localitat de difícil accés, situada al nord-oest del país. A causa del complicat trajecte, l’estat dels camins de muntanya i de la gran distància a recórrer fins a l’hospital més proper, el centre de salut de la localitat ha esdevingut essencial.

Tot i la importància de la infraestructura, el centre de salut es troba actualment en unes condicions summament precàries i molt insalubres: el sistema d’aigua potable està col·lapsat i s’estan arreglant parts del sostre. Les atencions que s’hi realitzen no poden ser òptimes ni segures a causa de la manca de material, personal i instal·lacions adequades per fer-ho amb totes les garanties.

Des d’ASL revertirem aquesta situació, amb el suport de les autoritats locals i de la Fundació Ordesa.

QUÈ FAREM?

Les obres d’ampliació i rehabilitació està previst que comencin el març del 2022. El projecte facilitarà la creació de nous espais i més personal que s’encarreguin de cobrir necessitats mèdiques com ara pediatria, atenció a parts d’emergència, o odontologia, incloent-hi també una zona de magatzem per poder guardar tot el material i una àrea de neteja. Així mateix, s’ampliarà el nombre de consultes i es reforçarà l’àrea de vacunació i malalties infeccioses.

El projecte gaudeix del suport de la municipalitat de Villanueva i de la Secretaria de Salut del govern d’Hondures, que s’encarregarà dels sous i de les noves incorporacions del personal sanitari, així com de proveir el centre de material sanitari.

Holiwis

Un projecte amb el suport de:

Mejora y ampliación de la clínica Monterrey

Mejora y ampliación de la clínica Monterrey

Una clínica digna para los habitantes de la colonia Monterrey

El proyecto ha permitido mejorar las condiciones sanitarias de las 2.700 personas que habitan en la colonia de Monterrey y en sus alrededores mediante la rehabilitación y ampliación de la de la clínica Monterrey, del Municipio de Choloma (Honduras)

Inicialmente, la clínica constaba de dos edificios, uno delos cuales estaba completamente inservible por las malas condiciones en que se encontraba, y el otro era sólo una pequeña construcción donde se aglutinaban todos los servicios médicos a prestar. Con esta situación inicial, tuvimos que dividir el proyecto en tres etapas:

1ª etapa: rehabilitación deledificio que se encontraba en desuso por su mal estado.

2ª etapa: rehabilitación y ampliación deledificio que se utilizaba inicialmente para las consultas y construcción de un pasillo que comunica los dos edificios.

3ª etapa: construcción de un área de vivienda/descanso para el personal médico y una oficina para el promotor social.

Al finalizar el proyecto, la clínica Monterrey dispone delos siguientes servicios básicos: dos consultorios médicos, un área de nebulización, un área de odontología, un pequeño laboratorio, dos salas de espera, una sala de hospitalización, una farmacia-almacén, un área de administración, cuatro baños, una oficina para el promotor social y un área de descanso para el personal médico y sanitario. 

Además de mejorar la infraestructura de los servicios que ofrecía la clínica, una vez finalizada, se han podido ofrecer nuevos servicios sanitarios (odontología, laboratorio y hospitalización de pacientes), que sin duda contribuyen a una mejora de la calidad de vida de las personas que viven en Monterrey y las colonias vecinas, así como ayuda a descongestionar el resto de dispensarios, hasta ahora colapsados y con malas condiciones de atención. 

Con esta infraestructura actualmente se está trabajando para solicitar elaumento del personal médico y sanitario que actualmente atiende en la clínica, y por tanto ampliar allí la atención en todas las franjas horarias. Además de aumentar el número de usuarios, la clínica dispone de una infraestructura de calidad y los equipamientos necesarios para ofrecer una atención integral de primera necesidad.

Construcción de la escuela Dionisio Herrera en La Masica

Construcción de la escuela Dionisio Herrera en La Masica

La educación, herramienta clave para erradicar la lacra de la violencia y reducir la probreza


HondurAs

Mes de 45.000 morts violentes els ultims 10 anys
14 escoles i dispensaris mèdics construïts o ampliats

HONDURES, 8 MILLONES DE HABITANTES. UNOS NIVELES DE DESIGUALDAD, POBREZA Y CORRUPCIÓN ALTÍSIMOS, CON LAS MARAS SALVATRUCHA (MS13) Y BARRIO 18 GOLPEANDO DURAMENTE EL PAIS. ES EL PAÍS SIN GUERRA CON LA TASA DE HOMICIDIOS MÁS ALTA DEL MUNDO.
ASL TREBAJAMOS ININTERROMPIDAMENTE EN HONDURAS DESDE QUE REALIZAMOS NUESTRO PRIMER PROYECTO HACE MÁS DE 15 AÑOS, CUANDO EL PAIS INTENTABA RECUPERRSE DE LAS CONSECUENCIAS DEL HURACAN MITCH.

Construcción de la escuela Dionisio Herrera en La Masica

La Masica es una pequeña comunidad rural del municipio de San Antonio de Cortés, situada sobre una colina. Un camino de tres kilómetros, en mal estado y con una fuerte pendiente, comunica La Masica con la carretera principal.

El proyecto ha representado un antes y un después para los niños y niñas de la escuela Dionisio Herrera. La escuela inicial se encontraba en un pequeño terreno rodeado de terraplenes, muy empedrado y sin un espacio de recreo seguro para los y las alumnos. Sólo contaba con cuatro aulas para los seis cursos que se imparten y se encontraban en unas condiciones poco aptas para la enseñanza, con los niños y niñas amontonados, mobiliario en mal estado y goteras en los techos. Los baños estaban poco dimensionados y no cumplían las mínimas condiciones higiénicas.

“LA EDUCACIÓN EL EL ARMA MAS PODEROSA PARA CAMBIAR EL MUNDO” 

Nelson Mandela

El proyecto ha consistido en construir un único edificio con seis aulas de 44m2 cada una, dos baños completos con tres aseos cada uno, una sala de dirección y profesorado con un baño y un almacén, un aula tecnológica y un espacio abierto con techo destinado a hacer reuniones y celebraciones (escenario). Todo se ha rodeado de la construcción de un muro perimetral para delimitar el la escuela. La nueva escuela es mucho más amplia y segura para los niños del centro. Asimismo, con la ampliación realizada, los alumnos de la zona podrán cursar la secundaria en el mismo centro, evitando desplazamientos largos e inseguros o un abandono prematuro de los estudios, como solía ocurrir, sobre todo en el caso de las niñas.

El hecho de disponer de una escuela en óptimas condiciones ha repercutido positivamente en muchos aspectos del día a día de la comunidad de la Masica. Por un lado, la figura de la escuela es un motivo de orgullo y motivación para seguir prosperando como comunidad. Por otra parte, los y las jóvenes de la comunidad estarán más preparados académicamente y eso les hará afrontar su vida laboral con más garantías y los hará ser ciudadanos más críticos.

Creemos firmemente que la educación es el principal vehículo para cambiar las estructuras sociales injustas y las desigualdades existentes, por eso ASL apuesta por trabajar en este ámbito.