CORREDOR HUMANITARI: LVIV-BCN

CORREDOR HUMANITARI: LVIV-BCN

La Guerra a Ucraïna, iniciada al febrer de 2022, ha suposat una crisis humanitària de grans dimensions. Les bombes amenacen contínuament ciutats on les vides de milers i milers de persones es troben en perill i ja ha provocat que més de 6.8 milions fugin cercant refugi a altres països.

El projecte CORREDOR HUMANITARI neix d’aquesta necessitat urgent de fugir d’un país en guerra buscant un país en pau. El corredor humanitari és una via segura, efectiva i regular des de Lviv a Barcelona. L’objectiu és facilitar l’evacuació de famílies especialment vulnerables que fugen perquè les seves vides estan en perill. Aquest projecte, rep l’aprovació i el suport logístic del Comitè de Drets Humans del Parlament d’Ucraïna i la col·laboració de diverses ONGs locals.

COM VA NÉIXER EL CORREDOR?

Des de l’inici del conflicte, ASL ha volgut donar resposta a la crisis humanitària que s’estava donant. El 9 de març, uns col·laboradors d’ASL es van desplaçar a la frontera Ucraïna-Polònia per avaluar la situació i les possibilitats d’intervenció.

A finals de març, es va iniciar una campanya per enviar material mèdic als hospitals, els quals es trobaven desproveïts. Es va aconseguir la col·laboració del FAHID (Fons d’Ajuda Humanitària i pel Desenvolupament de l’Hospital Clínic), Alliance Healthcare Espanya i l’empresa Sassatex. El FAHID ens va proporcionar material mèdic i sanitari, Alliance va contribuir amb material sanitari i Sassatex amb equips de protecció individual per a bombers. Entre el 29 de març i el 2 d’abril, quatre voluntaris d’ASL van realitzar el primer viatge amb 2 furgonetes, carregats amb tot el material que s’havia aconseguit amb la campanya: prop de 200 caixes i 500 kg.

Mitjançant els contactes que els voluntaris d’ASL van realitzar durant aquest primer viatge es va decidir que era més eficient col·laborar en alguna iniciativa ja existent, que s’ajustés al nostre objectiu i fos eficient en l’ús dels recursos disponibles. Entre les propostes, destacava la de dos voluntaris de la plataforma “Casa Nostra, Casa Vostra” que ja estaven donant resposta a la necessitat d’evacuar a les persones víctimes de la guerra per mitjà d’una via segura. Va néixer així el projecte “corredor humanitari Lviv -Barcelona”.

Ràpidament, ASL va acollir la iniciativa, mobilitzant-se per oferir tot el suport organitzacional, tècnic i logístic i passant a co-liderar el projecte juntament amb altres organitzacions com el Comitè de Drets Humans del Parlament d’Ucraïna, la Creu Roja i el FAHID, entre d’altres .

QUÈ FEM: EL CORREDOR, PAS A PAS.

El mecanisme d’execució per cada convoi es força similar. Es lloga un autocar amb dos conductors professionals a Ucraïna, que recull a les persones evacuades a Lviv, des d’on inicia el trajecte cap a Barcelona.

Es realitzen dues parades, on es compta amb el suport de diversos centres d’acollida de la Creu Roja per tal que les famílies puguin dormir i descansar. Se’ls proporciona menjar i beguda en tot el trajecte, així com assistència mèdica i psicològica. A més, obtenen informació detallada sobre els tràmits necessaris per a sol·licitar el Permís de Protecció Temporal a Espanya. Aquest permís tindrà una durada mínima d’un any, i podrà prorrogar-se en funció de la situació a Ucraïna. Els drets en virtut de la Directiva Europea 2001/55/EC de protecció temporal inclouen el permís de residència, l’accés al mercat laboral i a l’habitatge, l’assistència mèdica i l’accés a l’educació dels nens.

En ocasions s’ha disposat d’allotjament gratuït durant el viatge a Eslovènia (Velenje) i França (Niça), però aquesta circumstància no és contractual, cosa que significa que en alguns convois s’ha hagut d’assumir despeses d’allotjament durant el trajecte. Després de 3 llargs dies de recorregut, l’autocar arriba a la Fira de Barcelona, i ASL acompanya a les persones al llarg del procés d’acollida que duu a terme la Creu Roja. El mateix autocar s’envia cap a Ucraïna de nou ple d’ajuda humanitària.

QUANTES PERSONES HAN ESTAT ATESES

Al primer viatge a finals de març, ASL va poder traslladar a Catalunya 9 persones (6 dones i 3 menors d’edat, acompanyats de 3 animals de companyia).

El 29 d’abril van ser traslladades 45 persones (17 menors d’edat), pertanyents a 20 unitats familiars.

El 5 de maig es van poder traslladar 46 persones (14 menors d’edat), un total de 22 unitats familiars.

El 10 de juny es van poder traslladar 50 persones per mitjà del vol humanitari d’Open Arms, qui van facilitar les places.

L’11 de juny també es van traslladar 50 persones.

Es preveu la sortida de dos autocars: un a finals de juny i un altre a principis de juliol, amb 50 persones cadascun.

En total, ja s’han evacuat 200 persones i s’espera que, a principis de juliol, la xifra total ascendeixi a 300.

COM HO FEM: QUI FINANCIA

Inicialment, totes les donacions que es van obtenir van ser de la ciutadania i empreses locals que han col·laborat de manera solidària i que ens han permès iniciar el projecte. Posteriorment, també s’ha comptat amb el finançament del Fons Català que ha contribuït a la continuïtat del projecte.

A més, s’han iniciat aliances amb ONGs locals gràcies a les quals es fa molt més fàcil poder realitzar distribucions de material a l’interior del país i dur a terme el projecte involucrant organismes ucraïnesos.

Paral·lelament, i fruit de la iniciativa de persones voluntàries, s’han realitzat esdeveniments solidaris com el Cinefòrum S.O.S Refugiats (19/04/22), el Concert Solidari a Sant Just Desvern (20/05/22) i el Concert Solidari CORREDOR HUMANITARI a Sant Cugat del Vallès (19/06/22).

La guerra continua i la nostra feina també. Per poder continuar, el projecte necessita continuar rebent suport. Des d’ASL seguim cercant recursos per donar continuïtat al corredor ja que la llista d’espera supera ja les 1000 famílies: fonamentalment dones i infants atrapats a Mariúpol, Donetsk i Khàrkiv​​.

MÉS INFORMACIÓ: https://corredorhumanitari.com/

Acción preventiva para minimizar los efectos de la pandemia de covid-19 en Senegal, Honduras y Nepal.

Acción preventiva para minimizar los efectos de la pandemia de covid-19 en Senegal, Honduras y Nepal.

Acción preventiva para minimizar los efectos de la pandemia de covid-19 en Senegal, Honduras y Nepal.

El contexto actual de crisis provocada per la llegada del COVID-19 a Europa ha generado una movilización de las entidades que trabajan en ayuda humanitaria asistiendo a las personas más vulnerables en todo el mundo.

Desde Acció Solidària i Logística también estamos comprometidos, es por eso que, como entidad que trabaja en proyectos de cooperación al desarrollo y emergencias en todo el mundo, creemos que en un momento como este es importante apelar a una “solidaridad global”, debido a que esta crisis nos afecta a todos y todas. Las consecuencias de esta crisis serán demoledoras para mucha gente, des del punto de vista sanitario, pero también social y económico.

La pandemia ya ha llegado a más de 200 países del mundo, muchos de los cuales no cuentan con las estructuras ni condiciones mínimas para afrontar una pandemia de este tipo y donde las consecuencias (sanitarias, sociales y económicas) se prevén que sean muy graves.

A.S.L. inicia una campaña para recaudar fondos y actuar en tres de los países donde actualmente estamos realizando proyectos de cooperación al desarrollo: Senegal, Honduras y Nepal.

Nuestra acción quiere contribuir a minimizar los efectos de la llegada de esta pandemia en estos países, garantizando la desinfección de los espacios, ofreciendo información preventiva a la población y facilitando su confinamiento mediante el suministro de alimentos y de otros productos de primera necesidad.

Senegal:

En Senegal gran parte de la población vive por debajo del indice de la pobreza, y el país no cuenta con las estructuras sanitarias adecuadas para hacer frente a una pandemia de este tipo.

Senegal tiene un índice del 52,3 % de pobreza. En cuanto a condiciones sanitarias, en el país mueren 147 mujeres y 219 hombres por cada 1.000 habitantes. Además,  el país cuenta con otras enfermedades mortales, como la malaria (casi 65 persones de cada 1.000 mueren a causa de esta enfermedad) o la tuberculosis (con 122 personas afectadas por cada 1.000 habitantes).

Medina Boudialabou es un pueblo rural de 860 habitantes en el que la mayoría de sus habitantes viven de la agricultura y la pesca. No obstante, para poder adquirir la mayor parte de alimentos y productos de primera necesidad, así como para conseguir suministro energético, la población se ve obligada a desplazarse habitualmente a la ciudad más cercana, Ziguinchor, que está a 14 km de distancia.

Las familias del pueblo no cuentan con suficiente suministro de agua y por tanto, no disponen de les condiciones mínimas necesarias para poder mantener una buena higiene y reducir el riesgo de contagio.

Actuaciones:

Desde mediados de abril ASL está trabajando en diferentes fases.

En el primer envío de fondos económicos se adquirió material para establecer el control de los 3 accesos al pueblo, y poder desinfectar a persones y vehículos cuando entren volviendo de sus desplazamientos a la ciudad.

Se han hecho tareas de sensibilización y formación de la población.

Desinfección de casas y el pueblo en general.

Compra y reparto de alimentos a todos los habitantes para favorecer la reducción de los desplazamientos de la población ayudando a cumplir la orden de confinamiento decretada por el gobierno. (1.700 kg de arroz).

Cuando llevamos 1 mes trabajando a nivel local y, aunque en Senegal cada día hay más casos de la covid-19, la enfermedad no ha entrado en Medina.

Continuamos los trabajos de prevención de la pandemia durante los meses de mayo, junio y julio, manteniendo las tareas de sensibilización, formación e información a la población de les actividades que se realizan.

Mantenimiento operativo de los equipos de desinfección (3 puntos de entrada al pueblo, 1 punto de entrada a los huertos y 1 equipo móvil), seguimiento de los puntos de control de entrada y de la utilización de los materiales de desinfección.

Sensibilización e información puerta a puerta de las 56 casas de Medina sobre el covid-19, por parte del equipo móvil.

Adquisición de 1.500 kg de arroz (34 sacos de 50kg) y distribución de 25kg a cada familia del pueblo, se trata del segundo reparto de alimentos a la población.

El gobierno reabre las escuelas el día 2 de junio, eso supone que los alumnos y profesores empezaran a moverse para ir a los centros educativos. Por este motivo, ASL reparte 100 mascarillas adicionales a los alumnos del pueblo, (de la escuela primaria y del instituto del pueblo vecino Djibonker) para mejorar las condiciones de seguridad.

Volvemos a comprar lejía y  jabón líquido para reforzar los puntos de control.

Desinfección total de la escuela primaria de Medina antes de reabrir el centro.

El día 5 de julio de 2020, el Ministerio de Sanidad de Senegal comunica 7400 casos de covid-19 acumulados y un total de 133 muertos en el país.

La sensibilización de la población, la compra de materiales i productos de desinfección, junto a la ayuda alimentaria que se ha realizado en 2 ocasiones, han estado clave para asegurar la reducción de la movilidad de la gente que se desplaza periódicamente a la ciudad y controlar la pandemia.

La implicación de la población de Medina de un lado, junto a la ayuda continua de ASL por otro, han dado buenos resultados. Desde la llegada de la pandemia a Senegal, Medina Boudialabou cuenta con 0 casos de la enfermedad.

Des de finales del mes de julio nuestro representante en el país se encuentra ya trabajando en la zona una vez retornado de su confinamiento, e intentamos retomar las actividades programadas en la localidad dentro de los proyectos de cooperación que desarrollamos.

El mes de septiembre continuamos ayudando a proteger Medina contra la covid-19, con la adquisición de los siguientes materiales para su distribución entre la población:

1,5 toneladas de arroz (30 sacos de 50kgs por familia), botellas de jabón líquido y lejía (2 cajas de cada) i 100 mascarillas.

También se ha hecho una sesión de sensibilización general para recordar que la enfermedad sigue en el país y que no se puede dejar de mantener las medidas de protección.

ASL dispone de unos fondos económicos desplazados a Senegal para poder actuar rápidamente en cualquier tarea relacionada con la pandemia, tanto para nuevas actuaciones, como en las reposiciones de los estocs de materiales preventivos.

 

Material para desinfectar.

Punto de entrada a la población.

      Reparto de alimentos.

Reparto de mascarillas a los escolares.

HONDURAS:

Honduras tiene un índice de pobreza del 19,3 %, y una tasa de malnutrición de 177 y 170 hombres/mujeres por cada 1.000 habitantes. También hay la presencia de otras enfermedades, como la tuberculosis, que afecta a un total de 38 personas por cada 1.000. El país no cuenta con las estructuras sanitarias adecuadas para afrontar una pandemia de este tipo.

Durante el mes de mayo, se detectaron 1.685 casos y murieron un total de 105 persones a causa del virus.

El Gobierno de Honduras decreta el confinamiento de la población. En los pueblos donde trabaja ASL, la gran mayoría de persones se dediquen al comercio informal y al transporte, muchos otros dependen directamente de las remesas económicas de sus familiares emigrados (muchos las han dejado de recibir a raíz de la emergencia).

Gran parte de la economía del país se basa en este comercio informal, y las persones que venden a pie de calle (el 71% de la economía proviene de estos comerciantes), este hecho supone una pérdida para muchas familias, a causa de la prohibición de salir de casa.

Por este motivo, es difícil que la población cumpla las recomendaciones de confinamiento de las autoridades, y se quede en casa dado que no cuentan con los alimentos necesarios para sobrevivir ni con el dinero per adquirirlos.

El gobierno hondureño realiza repartos de alimentos a las familias que consideran más necesitadas pero, no obstante, en un país con casi 8 millones de habitantes, esta medida no llega a todos y resulta insuficiente.

ASL quiere intentar garantizar un mejor confinamiento de la población, evitando los desplazamientos y asegurando la llegada de los productos de primera necesidad a familias del municipio de La Masica, donde ASL trabaja en diferentes proyectos de cooperación al desarrollo.

Al país la ONG siempre ha colaborado con los bomberos y algunos dispensarios locales. Estos colectivos están en primera línea en la asistencia a la población delante de una emergencia. La idea es ayudarlos con materiales de prevención de los que no disponen en la cantidad que necesitan.

Actuaciones:

A finales de mayo, ASL adquiere comida y productos de higiene personal para elaborar bolsas solidarias que se reparten a las 200 familias de la aldea de La Masica. El reparto de estos productos es imprescindible debido a las condiciones de aislamiento físico de esta población y donde los alimentos gubernamentales no han llegado.

La bolsa solidaria consta de arroz, legumbres, harina, pasta, salsas, sal, azúcar, manteca, condimentos, café, avena, sopa, jabón para ropa y vajilla, cloro y desinfectante. Calculado para que las familias puedan aguantar durante un mes.

En el mes de julio se compran y reparten materiales de prevención a los bomberos de San Pedro Sula, Potrerillos, Villanueva y el Centro de Salud de Monterrey. Entidades con las que ASL siempre ha colaborado y que mantienen equipos de intervención en primera línea de asistencia a la población.

El reparto consiste en desinfectante, alcohol antiséptico, mascarillas de protección y quirúrgicas, guantes y batas.

 

Preparando las bolsas solidarias.

Reparto de las bolsas.

Donación al centro de salud.

Donación a los bomberos de San Pedro Sula.

NEPAL:

A finales del mes de enero de 2020 apareció el primer caso en Nepal, parecía inevitable un inminente contagio de tota la población, agravado por el precario sistema de salud y los pocos recursos para luchar contra la epidemia. Nada más lejos de la realidad ya que la situación se mantuvo contenida moderadamente. Al país, el segundo caso de contagio no llego hasta la tercera semana de marzo, cuando se declaró el confinamiento. La situación de alarma en todo el mundo, solo hace presagiar lo peor para Nepal, uno de los países más pobres del mundo.

El 24 de marzo, siguiendo el ejemplo de la India, Nepal declara el cierre total de fronteras, aeropuertos y todos los negocios, con solo dos casos declarados de Covid-19. Provocando lo que finalmente será una situación insostenible, escasez de alimentos y derrumbamiento total de la economía de subsistencia de millones de familias.

La situación tampoco es económicamente buena en los países de acogida de los emigrantes nepaleses, de los que depende la economía del país, teniendo en cuenta que la primera fuente de ingresos es el envío de dinero de los millones de nepaleses que trabajan en el extranjero. Al ser una crisis mundial, muchos de ellos se quedan sin trabajo y están obligados a volver a su casa desde países con altos índices de contagio. Eso acaba por provocar que el virus se propague en Nepal.

El principal problema del Nepal a día de hoy, no ha estado el Covid-19, si no las consecuencias derivadas de la su prevención. Los casos continúan aumentando considerablemente cada día. Pero, el índice de letalidad es insignificante en proporción a la población. Es muy probable que muera más gente de hambre u otras razones vinculadas al confinamiento, que del propi virus.

ASL empezó a trabajar en Nepal durante el terremoto de 2015, realizando diferentes tareas de ayuda de emergencia y prosiguiendo después en proyectos de cooperación al desarrollo en diversas áreas i ámbitos. En este tiempo de trabajo, conocemos, entre otras organizaciones, a Hugging Nepal. Se trata de una ONG con sede en Palma de Mallorca y que cuenta con muchos voluntarios españoles e internacionales, que durante esta crisis y cierre de fronteras, se han dedicado a adquirir, cocinar y repartir alimentos, puerta a  puerta y en lugares comunitarios, a las personas más necesitadas de la capital y núcleo de población más grande del país, Katmandú.

La confianza en  la gran tarea de estos voluntarios confinados en Nepal, y el reparto de alimentos en núcleos de población donde ASL está trabajando en cooperación, nos lleva a colaborar, en la medida de lo posible, en este proyecto.

Actuaciones:

A mediados de julio, ASL realiza un envío de fondos económicos que permite la adquisición y reparto de alimentos durante algunos días en las zonas de trabajo de la ONG.

Niños y niñas en la cola del reparto.

Reparto de comida cocinada.

Preparando los platos cocinados.

Reparto de alimentos.

Asistencia a las personas en tránsito en las fronteras de Europa

Asistencia a las personas en tránsito en las fronteras de Europa

2016: Asistencia a las personas refugiadas en Grecia 

 

El año 2016 Acció Solidària i Logística viajó a Grecia para dar respuesta a la emergencia provocada por la llamada “crisis de refugiados”. 

Así, una dotación conformada por 79 voluntarios y voluntarias se desplazó al país para trabajar ofreciendo asistencia y una mejora de las condiciones de vida de las personas que se encontraban en tránsito en las fronteras de Europa. Esta intervención constó de de diferentes fases:  

  • Una primera fase en Lesbos basada en el rescate de personas que llegaban al país por mar.
  • Una segunda fase en Idomeni ofreciendo apoyo logístico a otras organizaciones, así como comprando y repartiendo alimentos entre los y las migrantes.
  • Una tercera fase en Tesalónica también basada en el reparto de comida.  

 

 

2019: Ayuda a los y las migrantes de Velika Kladusa (Bòsnia)

 

Después de nuestra experiencia en Grecia, en el año 2019 Acció Solidària i Logística inició un proyecto de asistencia a las personas que se han visto obligadas a desplazarse de forma forzosa y que se encuentran malviviendo en la frontera entre Serbia y Bosnia. 

El verano del 2019 iniciamos una campaña de recogida de ropa y materiales para afrontar el invierno con el objetivo de enviarlo al terreno. Dos voluntarios viajó a la zona de Velika Kladusa donde, conjuntamente con la ONG No Name Kitchen se clasificó y entregó el material a los y las migrantes de la zona. 

 

 

Unos meses después, en septiembre del 2019, ASL organizó un segundo viaje a Velika Kladusa con tal de realizar obras en la casa de los voluntaris de la organización No Name Kitchen, con el objectivo de mejorar sus condicions antes de la llegada del invierno. 

Las mejoras consistieron en cerrar las aperturas de uno de los pisos y en la instalación de puertas para evitar el frío. Asimismo, también se instalaron ventanas par aprovechar el máximo de luz natural posible.  

 

  

2020: Nómadas Hotline

 

Este año, ASL y No Name Kitchen han iniciado una acción conjunta para seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas en tránsito en Bosnia y que está basada en diferentes líneas de actuación: Distribución de ayuda, atención sanitaria y denuncia social y política de la situación en el terreno.  

  • Ayuda Directa: Se seguirá dando cobertura inmediata e integral a las principales necesidades identificadas en el terreno y priorizadas para la población beneficiaria y la comunidad local. No Name Kitchen cuenta con equipos de personas voluntarias que distribuyen raciones de comida caliente y paquetes de alimentos para cocinar a las personas que lo necesitan. También proporcionan artículos no alimenticios como ropa, zapatos, sacos de dormir, tiendas, mochilas, linternas, gas, baterías o cargadores para ayudar, tanto física como psicológicamente, a estas personas durante su viaje.  
  • Asistencia Sanitaria: Los/as voluntarios/as con perfil médico proporcionan primeros auxilios y atención primaria (incluyendo la provisión de medicinas) a las personas que no pueden acceder al sistema público de salud. No Name Kitchen ya trabaja ofreciendo asistencia sanitaria a las personas que lo necesitan, ayudando también a aquellas personas que requieren de algún especialista o del ingreso en un hospital y cubriendo los gastos médicos y de transporte.
  • Informes de Violencia: Se pretende continuar trabajando en la denuncia sobre el terreno, recogiendo las historias y testimonios de las personas que sufren devoluciones violentas o cualquier otro tipo de abuso de poder por parte de las autoridades. 

Por otro lado, el proyecto cuenta con una rama de actuación basada en establecer una línea de comunicación directa entre los equipos en terreno y las personas migrantes que normalmente permanecen escondidas en en squats, ante posibles detenciones, agresiones o amenazas para las personas en tránsito que se quieran comunicar con sus familias.  

Durante este 2020, ASL continuará trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas que, en sus fracasados intentos de entrar en Europa y de conseguir una vida mejor, ven sus derechos más fundamentales vulnerados.  

Ayuda a los migrantes de Velika Kladusa (Bósnia)

Ayuda a los migrantes de Velika Kladusa (Bósnia)

Contexto y antecedentes de la acción

El pasado invierno, un voluntario y socio de ASL, visitó las localidades de Sid (Serbia) y Velika Kladusa (Bosnia) para realizar un foto-reportaje de denuncia sobre la situación de vulneración de derechos humanos en esta zona de los Balcanes .

Durante su estancia, identificó la principal de las necesidades a cubrir: proveer de ropa de abrigo a la población refugiada que malvive en el campo de Velika Kladusa y alrededores. Todos los testimonios que recogió denunciaban haber sido agredidos brutalmente por parte de la policía croata en sus fracasados ​​intentos de cruzar la frontera para entrar en Croacia.

Unos meses después, nuestro voluntario realizó otro viaje en furgoneta, llena de ropa y materiales para ayudar a estos migrantes a afrontar el invierno, pero fue insuficiente dado el volumen de la población migrante que está establecida en esta zona.

Además, cuando los refugiados y refugiadas intentan cruzar, a menudo se les rompen los zapatos y la ropa, debido a las propias dificultades de la travesía y las redes y obstáculos que se encuentran.

Dadas estas circunstancias, las personas refugiadas se ven obligadas a permanecer durante meses en las fronteras, en unas condiciones deplorables, que se intensifican y se hacen aún más difíciles de afrontar durante los meses de frío.

Fotografia de Pau Coll

Dado que actualmente unas 900 personas se encuentran atrapadas en el campo de refugiados de Velika Kladusa y que el flujo migratorio en esta zona va en aumento, ASL quiere contribuir a que parte de las necesidades básicas de estas familias queden cubiertas, facilitando los materiales y ropa , así como alimentos básicos, a fin de ayudar a hacer la espera de estas personas un poco más digna.

El proyecto

Para dar respuesta a la problemática, Acción Solidaria y Logística inició una acción de recogida de ropa para enviarla al terreno, con el objetivo de proveer del material suficiente a estas familias para que puedan protegerse y soportar mejor las inclemencias del clima.

Primera fase

La primera fase de este proyecto fue fruto de detectar una falta de ropa, calzado y material básico de higiene, entre los jóvenes que, de forma provisional, habitan la ciudad de Velika Kladuša, en Bosnia.

A principios de julio, ASL hizo una llamada a los socios de la ONG, con el fin de recopilar, organizar y empaquetar esta ropa.

Esta acción se realizó en cooperación con la ONG No Name Kitchen, des de donde pedían, básicamente, ropa de verano y calzado.

De este modo, ASL consiguió donaciones, sobre todo de ropa, provenientes de los socios así como de diferentes entidades colaboradoras que se dedican a recoger ropa usada.

Por otra parte, ASL recibió una donación de 2.000 dosis de vitaminas y minerales infantiles de Nutrigen (de la empresa Belleza Estética y Salud S.L), que serviran para abastecer los déficits alimentarios de los jóvenes y niños que se hallan en el campo.per abastir les mancances alimentàries dels joves i infants que es troben al camp.

La intervenció dels dos voluntaris va constar en un total de 6 dies, dels quals van passar uns 3 dies viatjant i 3 treballant al terreny.

Las tareas que realizaron los voluntarios consistieron, generalmente, en la clasificación y distribución de la ropa conjuntamente con la organización No Name Kitchen, lo trabaja ofreciendo asistencia básica y legal a los migrantes.

Los dos voluntarios reportaron las duras condiciones en las que se encuentran estas personas. Los migrantes no sólo sufren la impotencia de no poder cruzar la frontera, después de más de 10 días intentándolo, sino que aquellos que se encuentran dentro del campo se quejan de las condiciones en las que se encuentran: Conviven en espacios muy pequeños, sin una atención médica adecuada y sin que nadie les dé la atención que merecen.

Segunda fase

La segunda fase del proyecto consistió en una campaña de recogida de alimentos y sensibilización en diferentes escuelas de la província de Girona, complementada con un segundo viaje al terreno, con el objeto de realizar reformas de mejora en la casa de voluntarios de No Name Kitchen.

Recollida d’aliments i sensibilització a escoles

Acción Solidaria y Logística realizó diferentes charlas y talleres en un total de cinco escuelas: Las escuelas La Noria y Levantino de Mar de Sant Antoni de Calonge, la Escuela de la Villa de Palamós, la escuela Fornells de La Selva y el escuela Vall-llobrega.

Algunos de los centros decidieron colaborar en la recogida de alimentos, como es el caso de la escuela Fornells de la Selva y la escuela de Vall-llobrega.

Además, ASL visitó la Biblioteca Municipal de Palamós, el gimnasio Mes Gavarres y la guardería de la Quitxalla (Vall-llobrega).

Obras de ejora en la casa de voluntarios de No Name Kitchen

En octubre, ASL organizar un segundo viaje a Velika Kladusa para realizar obras en la casa de los voluntarios de la organización No Name Kitchen, con el objetivo de mejorar las condiciones antes de la llegada del invierno.

Las mejoras consistieron en cerrar las aberturas de uno de los pisos y la instalación de puertas para evitar el frío. Asimismo, también instaló ventanas para aprovechar el máximo de luz natural posible.

Mejora y rehabilitación de pozos en la isla de Ibo (Mozambique)

Mejora y rehabilitación de pozos en la isla de Ibo (Mozambique)

El 14 de marzo de 2019, por primera vez en la historia (desde que se dispone de registros) un ciclón de las magnitudes de Idai tuvo lugar en Mozambique. Fue el país más gravemente afectado, junto con Malawi y Zimbabwe, y causó más de 600 personas muertas y cerca de un millón de personas damnificadas.

Unos días más tarde, el 25 de abril, el ciclón Kenneth volvió a afectar a Mozambique, junto con Tanzania.

Concretamente, en la isla de Ibo, el ciclón Kenneth afectó a más de 8.000 personas, que perdieron sus hogares, sus medios de vida y un acceso digno a los servicios sociales básicos.

El acceso al agua potable ha sido un problema permanente en la isla, si bien es cierto que después del paso de los dos ciclones este problema se ha agravado considerablemente, puesto que gran parte de los pozos de agua de la isla se han visto afectados y existe una carencia de sistemas higiénicos y sanitarios.

Por este motivo, la carencia de un acceso seguro al agua potable y a unas infraestructuras de higiene básicas es la principal fuente de enfermedades gastrointestinales y de malnutrición infantil.

La intervención de ASL

A raíz del paso de los dos ciclones por Mozambique, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament y el equipo EREC de ASL decidieron realizar una intervención conjunta para evaluar los daños y estudiar en qué sector se priorizaba actuar con el objetivo de mejora la vida de las personas afectadas. Con el apoyo de la Fundación IBO, que trabaja en la isla desde hace años, los miembros del equipo EREC han realizado un análisis de los daños centrados en el acceso al agua potable y en las viviendas.

Primer viaje al terreno

El día 20 de junio dos miembros voluntarios del equipo EREC de ASL se desplazaron a la isla de Ibo para evaluar qué intervención era más adecuada llevar a cabo, dados los daños ocasionados por los dos ciclones (Kenneth i Idai).

Tras el estudio de los daños, y teniendo en cuenta los factores económicos y temporales de qué disponíamos, se determinó que la intervención más efectiva y urgente era la reparación y mejora de una trentena de pozos comunitarios suministradores de agua potable a la población.

Los análisis realizados detectaron que la mayoría de los pozos contenían elementos bacterianos causantes de enfermedades gastrointestinales para la población, además de un PH y niveles de salinidad demasiado elevados.

De todos los pozos visitados, ocho de ellos no tenían ningún tipo de tapa que evitara la caída de animales y otras fuentes de contaminación; seis no tenían bomba o estaba estropeada, dos de ellos estaban en desuso y la mayoría presentaban filtraciones de aguas subterráneas contaminantes.

Con estos datos, ASL decidió enviar un segundo equipo al terreno para reparar estos pozos comunitarios y seguir realizando análisis del agua para determinar las problemáticas de cada pozo y los niveles de cloración requeridos.

Segundo viaje al terreno

El segundo viaje al terreno se definió en una intervención de mejora de los pozos comunitarios para hacerlos más seguros para la población. Dos voluntarias de ASL se desplazaron a la isla de Ibo a mediados del mes de agosto.

En primer lugar, se eligieron los pozos con mayor afluencia y consumo de la población, para maximizar la población beneficiaria de la actuación. Se contrató al personal local para realizar las primeras tareas: construcción de una tapa para asegurar el pozo, cimentación del pozo y construcción de un lavadero para facilitar las tareas de limpieza de ropa y así, ayudar a desviar el agua sucia y reduciendo la contaminación del agua de boca.

La acción concluyó con la mejora de dos pozos comunitarios, con la instalación de una bomba de extracción de agua y la construcción de un lavadero para cada pozo. DE esta manera, ASL terminó su intervención en la isla, con dos pozos asegurados y mejorados, beneficiando a un total de 200 personas, permitiendo extraer agua en mejores condiciones y de forma más higiénica.